Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κόψον τα πέντε δάχτυλα μ’

Ποντίων ΑπάνθισμαΠοντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Χατζημιχαηλίδης, Κώστας Σιαμίδης


Κόψον τα πέντε δάχτυλα μ’
και με το μαχ̌αιρόπο σ’
Βάλεν και φύλαξον ατα
αφκά σο σπαρελόπο σ’
Είπα, μα την Παναΐαν!

Χάραξεν κι η ανατολή,
’σ̌κίαξαν τα ραχ̌ία
Άλλο ’κ’ είδα, μα τον Θεόν,
αΐκα -ν- άσπρα ψ̌ήα!
Είπα, μα την Παναΐαν!

Σα χ̌είλια σ’ έ͜εις το γιατρικόν,
πουλί μ’, θα φαρμακούμαι
Για δος μα ένα φίλεμαν
να λαρούμαι και σ’κούμαι
Είπα, μα την Παναΐαν!

Ποίσον υιόν Τραντέλλενα
και νύφεν γαλαφόραν
Ωρι͜άστεν, οσπιτι͜ανοί,
μη κλέφτ’ ατεν η χώρα
Είπα, μα την Παναΐαν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκατέτοια/ες
ατααυτά
ατεναυτήν
αφκάκάτω
βάλενβάλε (προστ.)
γαλαφόρανκυρ. αυτή που φέρει γάλα, η εύρωστη, υγιής γυναίκα (πρόσφορη για να βυζάξει/αναθρέψει παιδιά)
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
έ͜ειςέχεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κόψονκόψε (προστ.)
λαρούμαιγιατρεύομαι, θεραπεύομαι
νύφεννύφη
οσπιτι͜ανοίοι του σπιτιού, οικείοι hospitium<hospes
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ραχ̌ίαράχες, βουνά
’σ̌κίαξανσκιάχτηκαν
σ’κούμαισηκώνομαι
σπαρελόπομέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
φίλεμανφιλί
φύλαξονφύλαξε (προστ.)
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr