Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αφιέρωμα στον Χρύσανθο

Το άσαλγονΤο άσαλγον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βαγγέλης Ιντζεβίδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Αγγέλ’ εσέν εθέλεσαν
αρχάγγελον να έχ’νε
και εκατήβανε ση γην,
Χρύσανθε, εσέν να παίρ’νε

♫

Τ’ αηδόν’ θανήν ’κ’ ιεύ’ ατο,
[αμάν! αμάν!]
λωλούνταν τα πουλία
[βάι! ν’ αηλί εμέν!]
Ατά -ν- άλλο ’κι κελαηδούν,
[αμάν! αμάν!]
’κ’ εβγαίν’νε σα κλαδία
[βάι! ν’ αηλί εμέν!]

Η άνοιξη φέρ’ τη ζωήν,
[αμάν! αμάν!]
τα μανουσ̌άκια ανθίζ’νε
[βάι! ν’ αηλί εμέν!]
Και για τ’ αηδόν’ που έφυεν
[αμάν! αμάν!]
τ’ ομμάτι͜α μουν δακρύζ’νε
[βάι! ν’ αηλί εμέν!]

Χαράν, δά̤κρυ͜α και βάσανα,
[αμάν! αμάν!]
τη προσφυγιάς τα χρόνι͜α
[βάι! ν’ αηλί εμέν!]
ετραγώδ’νες και μετ’ εσέν
[αμάν! αμάν!]
’κελάηδαναν τ’ αηδόνι͜α
[βάι! ν’ αηλί εμέν!]

Όλι͜α τα ποντιόπουλα
[αμάν! αμάν!]
τ’ εσά τα τραγωδίας
[βάι! ν’ αηλί εμέν!]
θα λένε και τον Χρύσανθον
[αμάν! αμάν!]
θα έχ’νε σα καρδίας
[βάι! ν’ αηλί εμέν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
ανθίζ’νεανθίζουν
ατάαυτά
δακρύζ’νεδακρύζουν
εβγαίν’νεβγαίνουν
εσάδικά σου/σας
ετραγώδ’νεςτραγουδούσες
έφυενέφυγε
έχ’νεέχουνε
θανήνθάνατο
ιεύ’ταιριάζειuymak
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κελάηδαναν(εκελάηδαναν) κελαηδούσαν
’κιδενουκί<οὐχί
μανουσ̌άκιαμενεξέδες/βιολέτεςմանուշակ (manušak)<manafšak
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουνμας
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
παίρ’νεπαίρνουν
τραγωδίαςτραγούδια
φέρ’φέρνω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 30760 | Albums/Singles: 3851 | Συντελεστές: 3847 | Λήμματα: 57735
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr