Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το πλατάν’

Το άσαλγονΤο άσαλγον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Βασίλης Κασούρας, Παραδοσιακό, Φάνης Κουρουκλίδης

Καλλιτέχνες: Βαγγέλης Ιντζεβίδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Τον κόσμον κι αν χαρίζ’νε με,
χρυσάφι͜α και μανάτι͜α
’Κι θέλ’ ατα, ’κι αλλάζ’ ατα
’ς ση καλής ι-μ’ τ’ ομμάτι͜α

♫

Σο χωρίον σο ποτάμ’
έτονε ένα πλατάν’
όθεν έστεναν χορόν,
τικ, λετσίνας, τρομαχτόν
και σ’ ομάλι͜α τραγωδίας
με τραγούδι͜α τη καρδίας

Τ’ Αϊ-’λία το πλατάν’
έν’ ση Κούσ̌οβας¹ τ’ ορμάν’
και σο γιάν’ αθέ κουίν
έρ’ται ο διψασμένον πίν’
Κάποτε αδά σον τόπον
λύραν έπαιζεν ο Τότον

Σο χωρίον σο ποτάμ’
μάρτυρας έν’ το πλατάν’
Όρκον είχαμε μαζί
η εγάπ’ εμουν να ζει
Και η κάλη μ’ και τ’ ομμάτι͜α μ’,
η ζωή μ’ και τα μουράτι͜α μ’

Σο πλατάν’ ένα βραδήν,
ση ζωής ι-μ’ το κιντίν
όθεν έστεναν χορόν,
τικ, λετσίνας, τρομαχτόν
σα γεράματα μ’ ευρέθα
νέος ντ’ έμ’νε εθυμέθα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ατααυτά
βραδήνβράδυ
γιάν’πλάι, πλευρά yan
εγάπ’αγάπη
εθυμέθαθυμήθηκα
έμ’νεήμουν
εμουνμας
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
έστενανέστηναν
έτονεήταν
ευρέθαβρέθηκα
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιντίναπόγευμα, δείλι ikindi
κουίνλάκκος, όρυγμα kuyu
μανάτι͜ακολοκύθια ψημένα στο φούρνο σε μεγάλα κομμάτια
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομάλι͜αομαλά, ευθεία, πεδιάδες, ίσια (επιρρ.)
ομμάτι͜αμάτια
ορμάν’δάσος orman
πίν’πίνει
’ς(ας) από
τραγωδίαςτραγούδια
τρομαχτόνονομασία ποντιακού χορού
χαρίζ’νεχαρίζουν
Σημειώσεις
¹ (ή Κούσοβον) Παλιά ονομασία του χωριού Κοκκινιά Κιλκίς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr