Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εχολιάστεν το πουλόπο μ’

Το άσαλγονΤο άσαλγον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Βασίλης Κασούρας, Παραδοσιακό, Φάνης Κουρουκλίδης

Καλλιτέχνες: Άρης Μιχαηλίδης, Βίκη Μιχαηλίδου, Κώστας Σιώπης


Εχολιάστεν το πουλόπο μ’,
άλλο ’δέν ’κι λέει
Είδαν ατο δύο φίλοι μ’,
για τ’ εμέναν κλαίει

Ντό να ’φτάω, ντό να λέγ’ α’
κι εμέν να σ’χωρά;
Με τ’ αρνί μ’ φωτάζ’ ο ήλιον,
όλα χ̌ι͜όνι͜α και νερά

Τερεί τα φωτογραφίας
κι άθελα δακρύζ’
Εγάπ’ δίστομον μαχ̌αίρ’ έν’,
τα καρδίας σ̌κίζ’

Ντό να ’φτάω, ντό να λέγ’ α’
κι εμέν να σ’χωρά;
Με τ’ αρνί μ’ φωτάζ’ ο ήλιον,
όλα χ̌ι͜όνι͜α και νερά

Μεθυμένον πάντα πάω
τ’ αρνί μ’ αναμέν’
Κι αν ποτίζ’ ατο φαρμάκια
ατό υπομέν’

Ντό να ’φτάω, ντό να λέγ’ α’
κι εμέν να σ’χωρά;
Με τ’ αρνί μ’ φωτάζ’ ο ήλιον,
όλα χ̌ι͜όνι͜α και νερά

Έχ̌’ κρυμμένον σην καρδίαν
έναν μυστικόν
Σα παράπονα ’θε έχω
έναν μερτικόν

Ντό να ’φτάω, ντό να λέγ’ α’
κι εμέν να σ’χωρά;
Με τ’ αρνί μ’ φωτάζ’ ο ήλιον,
όλα χ̌ι͜όνι͜α και νερά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αναμέν’περιμένει
’δέντίποτα
εγάπ’αγάπη
έν’είναι
έχ̌’έχει
εχολιάστενθύμωσε, αγανάκτησε
’θετου/της
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μεθυμένονμεθυσμένος, (αιτ.) μεθυσμένο
πουλόποπουλάκι
σ̌κίζ’σκίζω/ει
τερείκοιτάει
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr