Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γουρπάν’ σ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα

Ποντίων ΑπάνθισμαΠοντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Κώστας Σιαμίδης


Γουρπάν’ σ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα
όθεν τερούν γελούνε
Ατά ομοι͜άζ’ν τραντάφυλλα,
Μάρτη κι Απρίλ’ ντ’ ανθούνε

Όντες ελέπω σε, γιαβρί μ’,
και τ’ ομμάτι͜α μ’ ανοίουν
Αούτα τα ψηλά ραχ̌ι͜ά
έρχουντανε και σείουν

Είδα τ’ ομμάτι͜α σ’, είδα τα,
είδα τα δα̤κρωμένα
Φοούμαι γιάμ’ εντώκε σε -ν-
η μάνα σ’ για τ’ εμέναν

Τρώω τ’ ομμάτι͜α σ’, τρώγ’ ατα
μαύρα κι άμον σταφύλια
Φίλεμαν ’κι χορτάεται
ατού σ’ εσά τα χ̌είλια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανοίουνανοίγουν
αούτααυτά
ατάαυτά
ατααυτά
ατούεκεί
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
ελέπωβλέπω
έμορφαόμορφα
εντώκεχτύπησε
έρχουντανεέρχονται
εσάδικά σου/σας
’κιδεν ουκί<οὐχί
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σείουνσείονται
τερούνκοιτούν
φίλεμανφιλί
φοούμαιφοβάμαι
χορτάεταιχορταίνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr