Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Διήμερα, τριήμερα

Πρωτόλειος ήχοςΠρωτόλειος ήχος

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Μιχαηλίδης, Νίκος Σοφιανίδης


Διήμερα, τριήμερα
την νύφεν παραστέκ’νε
Φορίζ’ν’ ατεν, στολίζ’ν’ ατεν
κι ατέν ’κι στεφανών’νε [νε]

Στείλ’νε σον Άδην μένεμαν
τον κύρ’ν’ ατ’ς παραγγείλ’νε
κι εκείνος ’πέρεν είδησην
κι ελάλεσεν τον Χάρον [ου]

Έλα, Χάρε, ας παλεύομεν
σο χάλκενον τ’ αλώνι σ’
Κι αν έν’ και ντο νικώ σε εγώ,
Χάρε, νασάν εμέναν! [ου]
Θα πάω κι εγώ σην χαράν
όθεν εμέν εμέντσαν
Θα πάω ελέπω την κόρη μ’
πώς παίρ’ν’ ατεν και πάνε [ου]
Κι αν έν’ και ντο νικάς με εσύ,
Χάρε, ν’αηλί εμέναν!

[Και-ν] Επάλεψαν, επάλεψαν
κι ο Χάρον ’κ’ ενικέθεν
Κι η κόρ’ απάν’ σο κατωθύρ’
τη κάκου ενεμείν’νεν...
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατέναυτήν
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
ελάλεσενέβγαλε λαλιά, κάλεσε, αποκάλεσε, προσκάλεσε, οδήγησε
ελέπωβλέπω
εμέντσανμήνυσαν, διαμήνυσαν, παρήγγειλαν
έν’είναι
ενεμείν’νενπερίμενε, ανέμενε
ενικέθεννικήθηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κατωθύρ’κατώφλι, η παράπλευρη και κάτω ξύλινη δοκός της πόρτας, ο πρόδρομος
’κιδεν ουκί<οὐχί
μένεμανμήνυμα
νασάνχαρά σε
νύφεννύφη
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παίρ’ν’παίρνουν
παραγγείλ’νεπαραγγέλουν
παραστέκ’νεπαραστέκουν
’πέρεν(επέρεν) πήρε
στείλ’νεστέλνουν
στεφανών’νεστεφανώνουν
χάλκενονχάλκινο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr