Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η ξενιτεία κόλασην/Ένας τρυγόνα κελαηδεί/Το Πορτοράζ’

Αροθυμώ και καίουμαιΑροθυμώ και καίουμαι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιαμίδης, Χρήστος Παρχαρίδης


Τρυγόνι μ’, έλα -ν- έπαρ’ με
[και] μη αφήντς με απέσ’ σα ξένα
Η ξενιτει͜ά ’κι σύρκεται
εγώ εκέσ’ ντ’ εδεβαίνα;

Η ξενιτεία κόλασην,
[και -ν-] εγώ πα εκολατία
Εκεί ’κ’ εξέρτς πότε μερών’
και πότε έν’ σκοτία

Τα ξένα μαύρα κι άχαρα,
τ’ οπίσ’ πάντα νουνί͜εις-ι
’Κ’ εξέρτς που έν’ ανατολή
και πού κέσ’ έν’ η δύση

♫

Ένας τρυγόνα κάθουτον
σ’ έναν καζματσ̌οκλάδιν
[και -ν-] εκελαηδήνεν κι έλεεν
«τ’ εμόν άντρας σον Άδην»

Ένας τρυγόνα κελαηδεί
όλιον την ποταμέαν
Νασάν που πάει ευρήκει α̤τεν
την νύχταν σην φωλέαν

♫

Το Πορτοράζ’, το Πορτοράζ’
και ντ’ έμορφον χωρίον!
Να μη είχ̌εν τα τσ̌αμούρι͜α
θ’ έτον κι άλλο καλλίον

Το Πορτοράζ’, το Πορτοράζ’
με τα νερά τα κρύα
Εκείνο έν’ κι άλλ’ έμορφον
ας σ’ όλια τα χωρία

♫

’ροθύμεσα το Πορτοράζ’,
ίλιαμ την Κατσαρέαν¹
Το Κένεβλικ¹ και το Τσ̌αϊλάρ¹
του Κούσ̌ογλη¹ μερέαν

Το Πορτοράζ’, το Πορτοράζ’
τ’ άνθεν κιάν’ και το κάθεν
Οι παλαιοί επέθαναν,
εμορφία ’θε εχάθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άνθενεπάνω, από πάνω
απέσ’μέσα
αφήντςαφήνεις
εκελαηδήνενκελαηδούσε
εκέσ’εκεί
εκολατίακολάστηκα
έλεενέλεγε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εμορφίαομορφιά
έμορφονόμορφο
έν’είναι
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέθανανπέθαναν
έτονήταν
ευρήκειβρίσκει
εχάθενχάθηκε
’θετου/της
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικάilla/illā
’κ’δενουκί<οὐχί
καζματσ̌οκλάδινκλαδί λιόπρινου (επιστ. ilex colchica)kazmaç
κάθενκάτω, κάθε
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
μερέανμεριά
μερών’μερώνει, ξημερώνει
νασάνχαρά σε
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
όλιαόλα
οπίσ’πίσω
παπάλι, επίσης
παλαιοίπαλιοί
ποταμέανπαραποτάμιος τόπος
’ροθύμεσα(εροθύμεσα) νοστάλγησα
σκοτίασκοτάδι
σύρκεταιτραβιέται, αντέχεται
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ̌αμούρι͜αλάσπεςçamur
φωλέανφωλιά
χωρίαχωριά
Σημειώσεις
¹ Τοπωνύμια πλησίον του Πρωτοχωρίου Κοζάνης

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr