Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο ερίφ’ς εγέρασεν / Έκαψες το καρδόπο μου

Αροθυμώ και καίουμαιΑροθυμώ και καίουμαι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιαμίδης, Χρήστος Παρχαρίδης


Άνθρωπον εγέρασεν
και ζωήν ’κ’ εχόρτασεν
Σίτι͜α πάει, σίτι͜α νουνίζ’
τα ποδάρι͜α τ’ τσ̌ακανίζ’

Λώματα άπλυτα φορεί
ψ̌η απάν’ ατ’ ’κ’ εχωρεί
Όθεν κέσ’ πάει μουρμουρίζ’
το θάνατον ατ’ νουνίζ’

Άμον ντ’ ακούει κεμεντζ̌έν
νείται γίνεται μωρόν
Τα πουικόπα τ’ ζουλίζ’
θέλ’ να εμπαίν’ σο χορόν

Κάποτε όνταν επορεί
λώματα έμορφα φορεί
Σο σοκάκ’ σίτ’ πορπατεί
τοι χ̌ι͜οράδες πα τερεί

♫

Εσείν που ’κι χορεύετεν
σεΐρ’ πα ντό τερείτεν;
Ελάτε εμπάτεν σο χορόν
αρ’ όσον επορείτεν

Έκαψες το καρδόπο μου
γαϊδάρ’ γεννεμασέαν
Τον ήλιον αίμαν να ελέπ’ς
την γην σκοτεινι͜ασέαν

Εξέρανες τα γόνατα μ’
εσάπ’σες την καρδία μ’
Τρανόν γεράν εποίκες με
’κι λαρούται καμίαν

Εποίκες με, μικρόν αρνί μ’
και -ν- άμον ράμμαν νήμαν
και ’κ’ είπες θανατών’ ατον,
ποίος θα έχ̌’ το κρίμαν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
γεννεμασέανγέννημα, γόνος
γεράνπληγή, τραύμαyara
ελέπ’ςβλέπεις
έμορφαόμορφα
εμπαίν’μπαίνει
εμπάτενμπείτε (προστ.)
εξέρανεςξέρανες
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
επορείμπορεί
εσείνεσείς
έχ̌’έχει
εχόρτασενχόρτασε
εχωρείχωράει
θάνατονθάνατος
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
κεμεντζ̌ένλύραkemençe/kemānçe
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεσαι
λώματαρούχαλῶμα/λωμάτιον
νείταιξανανιώνει
νουνίζ’σκέφτεται
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όντανόταν
παπάλι, επίσης
ποδάρι͜απόδια
πουικόπαμουστακάκιαbıyık
ράμμανχοντρή κλωστή, αρμαθιά καπνών περασμένα σε χοντρή κλωστή
σεΐρ’θέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος)seyir/seyr
σίτ’καθώς, ενώσόταν<εις όταν
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
σοκάκ’σοκάκι, στενό δρομάκι ανάμεσα σε κτίσματαsokak/zuḳāḳ
τερείκοιτάει
τοιτους/τις
χ̌ι͜οράδεςχήρες
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr