Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Του Σιαμόγλη ο υιόν-ι

Αροθυμώ και καίουμαιΑροθυμώ και καίουμαι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιαμίδης, Χρήστος Παρχαρίδης


Αποπέσ’ σο Καπίκεϊ
τρυγόνα μ’, να εδα̤βαίνα
Σίτ’ επέγ’να να εβγαίν’ η ψ̌η μ’
εκειαπέσ’ να απεμένα

Εγώ είμαι ας σο Καπίκεϊ
του Σιαμόγλη ο γιόν -ι
Εκείνα τ’ εκέσ’ ’κ’ είδα τα,
ν’ αηλί την ψ̌ην τ’ εμόν-ι!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απεμένααπέμενα
αποπέσ’από μέσα
εβγαίν’βγαίνει
εδα̤βαίνα(για τόπο) περνούσα, διέσχιζα (για χρόνο) περνούσα
εκειαπέσ’εκεί μέσα
εκέσ’εκεί
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επέγ’ναπήγαινα
’κ’δενουκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
σίτ’καθώς, ενώσόταν<εις όταν
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr