Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσέν

Για τ’ εσένΓια τ’ εσέν

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Κώστας Καλούσης


Αρνί μ’, όντες ’κ’ ελέπω σε
ας λέω ντο παθάνω
Όλι͜ον τον κόσμον απ’ αφκά
ας σα ποδάρι͜α μ’ χάνω

Ατά τα κοκκινόχ̌ειλα σ’
με τον χρυσόν ’κι αλλάζω
Χ̌ίλι͜α φοράς εφίλεσα
κι ακόμαν ’κι χορτάζω

Σ’ εγκάλι͜α μ’ όντες ’κι κονεύ’ς,
τρυγόνα μ’, όντες κείμαι
Τ’ ολόερα μ’ σ̌ονλίκ να έν’
εγώ μανάχος είμαι

Ατά τα κοκκινόχ̌ειλα σ’
με τον χρυσόν ’κι αλλάζω
Χ̌ίλι͜α φοράς εφίλεσα
κι ακόμαν ’κι χορτάζω

Πώς να μη σεβτι͜αλεύκουμαι
ατά τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α;
Πλερών’νε μ’ έναν τέρεμαν
τ’ απλέρωτα μουράτι͜α μ’

Ατά τα κοκκινόχ̌ειλα σ’
με τον χρυσόν ’κι αλλάζω
Χ̌ίλι͜α φοράς εφίλεσα
κι ακόμαν ’κι χορτάζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απλέρωταανεκπλήρωτα
ατάαυτά
αφκάκάτω
εγκάλι͜ααγκαλιά
ελέπωβλέπω
έν’είναι
εσάδικά σου/σας
εφίλεσαφίλησα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κονεύ’ςεγκαθίστασαι, φωλιάζεις, προσγειώνεσαι konmak
μανάχοςμονάχος, μόνος
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ολόεραολόγυρα
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παθάνωπαθαίνω
πλερών’νεπληρώνουν, εκπληρώνουν
ποδάρι͜απόδια
σεβτι͜αλεύκουμαιερωτεύομαι sevdalanmak
σ̌ονλίκχαρά, ψυχαγωγία, αυτό που δίνει χαρά şenlik
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φοράςφορές
χορτάζωχορταίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr