Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θα αρχινώ τα παλαιά/Να έξερες μικρόν αρνί μ’

Αροθυμώ και καίουμαιΑροθυμώ και καίουμαι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιαμίδης, Χρήστος Παρχαρίδης


’Κρέμασα κάμαν και μαχ̌αίρ’
και -ν- εσιλιαχλανεύτα
[και -ν-] αρ’ μετ’ εσέν την έμορφον
πώς εσεβταλανεύτα;

Θα αρχινώ τα παλαιά
ντ’ εποίν’να απ’ ανάρχης
Ατά Δεσπότ’ς ’κι συγχωρά
ούτε και Πατριάρχης

Σα μὲσα σ’ να τυλίουμαι
σου ζωναρί’ σ’ τον τόπον
Σεβνταλούκ’ ’κ’ εγροικάς να ευτάς,
κρίμαν σ’ εμόν τον κόπον

♫

Να έξερες, μικρόν αρνί μ’,
για τ’ εσέν πώς παθάνω!
Ψυχομαχ̌ώ, η ψ̌η μ’ ’κ’ εβγαίν’,
νέ ζω και νέ αποθάνω

Να έξερες, μικρόν αρνί μ’,
και τ’ εμόν την καρδίαν
Από ’πέσ’ ’ς σ’ εγκαλιόπο σου
’κ’ εβγάλλ’νες με καμίαν

Ν’ αηλί εμέν, μανίτσα μου,
η ψ̌η μ’ εκορδυλλιάεν
Τα χρόνια έρθαν κι εδέβανε,
η τύχη μ’ ξάι ’κ’ ελλάεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανάρχηςανέκαθενἐν ἀρχῇ
αποθάνωπεθαίνω
ατάαυτά
εβγαίν’βγαίνει
εβγάλλ’νεςέβγαζες
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
εκορδυλλιάενέγινε κόμπος, μπερδεύθηκεcordela/corda<χορδή
ελλάενάλλαξε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έξερεςήξερες
εποίν’ναέκανα, έφτιαχναποιέω-ῶ
έρθανήρθαν
εσεβταλανεύταερωτεύτηκαsevdalanmak
εσιλιαχλανεύταοπλίστηκα, αρματώθηκαsilahlamak<silāḥ
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
ζωναρί’ζώνης
’κ’δενουκί<οὐχί
κάμανδίκοπο μαχαίριkama
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μὲσα(τα) η μέση
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νέούτεne
ξάικαθόλου
παθάνωπαθαίνω
’πέσ’(απέσ’) μέσα
’ς(ας) από
σεβνταλούκ’έρωταςsevdalık
τυλίουμαιτυλίγομαι
ψ̌ηψυχή
ψυχομαχ̌ώψυχομαχώ, χαροπαλεύω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr