Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ζωγραφία

Ο Σιμούλτς κι ο ΠόλιονΟ Σιμούλτς κι ο Πόλιον

Στιχουργοί: Νικόλαος Σαγξαρίδης

Συνθέτες: Νικόλαος Σαγξαρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Να έμ’νε έναν πετούμενο
σ’ ορμάν’ απέσ’ πουλόπον
Κλαδίν - κλαδίν επέτανα
[κι] εράευα τ’ αρνόπο μ’

Κουρπάνι σ’, ζωγραφία!
Λάσ̌κεσαι σα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
άι! τα νερά τα κρύα
Κουρπάνι σ’, ζωγραφία!

Να έμ’νε έναν πετούμενο
σ’ ορμάν’ απέσ’ πουλόπον
Μοιρολογούνε τα ραχ̌ι͜ά
και χ̌αίρεται το ψ̌όπο μ’

Κουρπάνι σ’, ζωγραφία!
Λάσ̌κεσαι σα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
άι! τα νερά τα κρύα
Κουρπάνι σ’, ζωγραφία!

Μοιρολογούνε τα ραχ̌ι͜ά,
κλαίγ’νε τα ποταμάκρι͜α
Ακούω πώς μοιρολογούν,
τρέχ’νε τ’ εμά τα δάκρυ͜α

Κουρπάνι σ’, ζωγραφία!
Λάσ̌κεσαι σα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
άι! τα νερά τα κρύα
άι! τα νερά τα κρύα

Μοιρολογούνε τα ραχ̌ι͜ά,
κλαίγ’νε, πουλί μ’, τ’ ορμία
Ο κόσμος όλον έφυεν,
εγέντον ερημία

Κουρπάνι σ’, ζωγραφία!
Λάσ̌κεσαι σα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
άι! τα νερά τα κρύα
Κουρπάνι σ’, ζωγραφία!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
εγέντονέγινε
εμάδικά μου
έμ’νεήμουν
επέταναπετούσα
έπιεςήπιες
εράευαέψαχνα, γύρευαaramak
ερημίαερημιά
έφυενέφυγε
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
κλαίγ’νεκλαίνε
κουρπάνιθυσίαkurban/ḳurbān
λάσ̌κεσαιπεριφέρεσαι, τριγυρνάς, περιπλανιέσαιἀλάομαι/ηλάσκω
ορμάν’δάσοςorman
ορμίαρυάκια, ρεματιές
ποταμάκρι͜αόχθες ποταμών
πουλόπονπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τρέχ’νετρέχουν
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr