Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τραπεζί καϊτέδες

Αροθυμώ και καίουμαιΑροθυμώ και καίουμαι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Παρχαρίδης, Χρήστος Παρχαρίδης


Ελέπω σε και χ̌αίρουμαι,
απιδι͜αβαίντς και κλαίγω
Το στόμα μ’ να ξεραίνεται
για τ’ εσέν, αν κάτ’ λέγω

Ελέπω σε και χ̌αίρουμαι,
ανοίουν τα κανάτι͜α μ’
Απιδι͜αβαίντς και κλαίγω ’γώ,
δάκρυ͜α τρέχ’νε ας σ’ ομμάτι͜α μ’

Όλια τα νύχτας πορπατώ,
δίχως φενέρ’ γυρίζω
Αρνί μ’, την πόδαν ντο πατείς,
εκείνον πα γνωρίζω

Εσύ τη τσούνας το κουτάβ’
και το γιαβρίν τση μάισσας
Τ’ ορμάν’ να εκολλίουτον
και το γομάρ’ ση ράχ̌ι͜α σ’

Έναν και μαναχόν είσαι,
τση μάνας ι-σ’ το τέκ’ -ι
Να έσ’νε του μαχ̌αιρί’ μ’ το λάβ’,
τσ’ ώρας ι-μ’ το κο̤στέκ’ -ι

Πολλά έχω να λέγω σε,
σα χ̌είλι͜α μ’ είν’ γραμμένα
’Κ’ ευρήκω σε και μαναχόν
να λέγ’ απ’ έναν-έναν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοίουνανοίγουν
απιδι͜αβαίντςφεύγεις, αφήνεις πίσω, προσπερνάς, ξεπερνάςαπό + διαβαίνω
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδίyavru
γομάρ’φορτίο (από ξύλο ή χόρτα) που το έφεραν στην πλάτη ή στην ράχη ζώου
είν’είναι (για πληθ.)
ελέπωβλέπω
έσ’νεήσουν
ευρήκωβρίσκω
’κ’δενουκί<οὐχί
κανάτι͜αφτεράkanat
κο̤στέκ’αλυσίδαköstek/kūstak
λάβ’λαβή, χειρολαβή
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μαχ̌αιρί’μαχαιριού
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
ορμάν’δάσοςorman
παπάλι, επίσης
πόδανίχνος, πατημασιά, βήμα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορπατώπερπατάω
ράχ̌ι͜αράχη, πλάτη
τέκ’μόνο, ένα, μοναδικόtek
τρέχ’νετρέχουν
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
τσητης
τσούναςσκύλας
φενέρ’φανάρι, μικρό παλιού τύπου φωτιστικόfener<φανάριον<φανός
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
ώραςώρες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr