Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σο μαχαλάν

Οι ΤραντέλλενοιΟι Τραντέλλενοι

Στιχουργοί: Δημήτρης Ι. Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Ασλανίδης

Καλλιτέχνες: Βασίλης Τοπαλίδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Έλα, έμπα σο χορόν,
έμορφον μελαχρινόν
Έλα και σ’ εμόν το γιάν’
μη τσ̌αλεύ’ς/σαεύ’ς εσύ καν’νάν

Σο πέραν το μαχαλάν
όλ’ εξέβαν σο μεϊτάν’
Παίζ’ η λύρα, κρούει ταούλ’,
σο χορόν εμπαίν’νε ούλ’

Εγώ είμαι σεβταλίν,
σο καρδόπο μ’ καίει καμίν’
Παίζ’ η λύρα, τραγωδώ
για τ’ ομμάτι͜α ντ’ αγαπώ

Σο πέραν το μαχαλάν
όλ’ εξέβαν σο μεϊτάν’
Παίζ’ η λύρα, κρούει ταούλ’,
σο χορόν εμπαίν’νε ούλ’

Θα χορεύ’νε οι πεκιάρ’,
ένας κι ένας παλληκάρ’
Άμον αετοί πετούν
και τον ουρανόν κρατούν

Σο πέραν το μαχαλάν
όλ’ εξέβαν σο μεϊτάν’
Παίζ’ η λύρα, κρούει ταούλ’,
σο χορόν εμπαίν’νε ούλ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γιάν’πλάι, πλευρά yan
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έμπαμπες (προστ.)
εμπαίν’νεμπαίνουν
εξέβανβγήκαν
καν’νάνκανέναν
καρδόποκαρδούλα
κρούειχτυπάει
μαχαλάνγειτονιά mahalle/maḥalle
μεϊτάν’πλατεία, αλάνα meydan/meydān
όλ’όλοι/α
ομμάτι͜αμάτια
ούλ’όλοι
πεκιάρ’(γεν. αιτ. ενικ.) εργένη, (ονομ. πληθ.) εργένηδες bekâr/bekār
σαεύ’ςυπολογίζεις, εκτιμάς, λογαριάζεις saymak
σεβταλίνερωτευμένο, ερωτοχτυπημένο sevdalı
ταούλ’νταούλι davul/ṭabl
τραγωδώτραγουδάω
τσ̌αλεύ’ςυπολογίζεις, λογαριάζεις
χορεύ’νεχορεύουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr