Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σην Παναΐαν Σουμελά

Ση παλαιών τη στράτανΣη παλαιών τη στράταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Νικόλαος Βασιλειάδης


Ας λέγω σας τη μεσελέν
και ντ’ εποίκα, παιδία
Επήγα σην Ροδόπολην
εκεί σην Παναΐαν

Σην Παναΐαν Σουμελά
επήγα ’λειτρουγέθα
Τ’ αρνί μ’ είπε με -ν- «έργεψες»
ως να ’πήγα και -ν- έρθα

Έχτισα κι επελέκεσα
εποίκα έναν κρενόπον
[Και] Να πίν’ νερόν και λούσ̌κεται
τ’ εμόν το τρυγονόπον

Και σα παρχάρι͜α λάσκουμαι
εγώ με τη ρομάνα
Η καρενίτα το κρεβάτ’
και μεις τα δύο εγκάλιαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επελέκεσαπελέκησα πελεκῶ
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έργεψεςάργησες
έρθαήρθα
καρενίταχόρτο όμοιο με πράσο
κρενόπονμικρός ξύλινος οχετός ύδατος, μικρή κρήνη/βρύση
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
’λειτρουγέθα(ελειτρουγέθα) λειτουργήθηκα
λούσ̌κεταιλούζεται
μεσελένυπόθεση, ζήτημα, πρόβλημα mesele/mesʾele
παιδίαπαιδιά
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πίν’πίνει
ρομάναπαρχαρομάνα, γυναίκα επιφορτισμένη με την επιμέλεια των ζώων και άλλες γαλακτοκομικές εργασίες στο παρχάρι (θερινό βοσκοτόπι)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr