Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντό έπαθες, καρδία μ’;

Ντό έπαθες, καρδία μ’;Ντό έπαθες, καρδία μ’;

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Σάκης Σωτηριάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Σάκης Σωτηριάδης


Σ’ άψιμον τη εγάπης
και τη σεβτάς το πυρ
Καρδι͜ά μ’, τιδέν ’κ’ ενούντσες!
Εκειαπέσ’ πώς ερρούξες
κι εκάες πίλιαν-πιρ;

Η σεβτά έν’, καρδόπο μου
ποτάμ’ ντο χοβλαεύ’
Θολά νερά σα ραχι͜ά
κυλίουν κρούν’ σα κάσ̌ι͜α
κι ονέρ’τα τογραεύ’

Σο γαλενόν το ψ̌όπο σ’
έγκες χαλασμονήν
Και κλαις και ανασύρεις
και τα τέρτι͜α ντο σύρεις
’κ’ έχ’νε τελεμονήν

Η σεβτά έν’, καρδόπο μου
ποτάμ’ ντο χοβλαεύ’
Θολά νερά σα ραχι͜ά
κυλίουν κρούν’ σα κάσ̌ι͜α
κι ονέρ’τα τογραεύ’

Ντό έπαθες, πουλόπο μ’,
ση στράταν τη σεβτάς;
Για πέει με, ντό εγέντον;
Ελέπ’ς πού έν’ ο φέγγον
και σην σκοτίαν πας

Η σεβτά έν’, καρδόπο μου
ποτάμ’ ντο χοβλαεύ’
Θολά νερά σα ραχι͜ά
κυλίουν κρούν’ σα κάσ̌ι͜α
κι ονέρ’τα τογραεύ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άψιμονφωτιά
γαλενόνγαλήνιο, ειρηνικό
εγέντονέγινε
έγκεςέφερες
εκειαπέσ’εκεί μέσα
ελέπ’ςβλέπεις
έν’είναι
ενούντσεςσκέφτηκες
ερρούξεςέπεσες
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κάσ̌ι͜ααπότομοι βράχοι, γκρεμοί kaş
κρούν’χτυπούν
κυλίουνκυλάνε
ονέρ’ταόνειρα
πέειπες (προστ.)
πίλιαν-πιρμε μιας, μονομιάς birlanbir (ιδιωμ.) πιθ. από το bir an bir ή από παράφραση του birden bire
πουλόποπουλάκι
σεβτάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβτάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σκοτίανσκοτάδι
τελεμονήντελειωμό
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τιδέντίποτα
τογραεύ’κομματιάζει doğramak
φέγγονφεγγάρι
χαλασμονήνχαλασμό
χοβλαεύ’ορμάει, επιτίθεται hovlamak
ψ̌όποψυχούλα
Σημειώσεις
Φωνητικά: Δημήτρης Καρασαββίδης

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr