Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πού έν’ ο Θεόν;

Πού έν’ ο Θεόν;Πού έν’ ο Θεόν;

Στιχουργοί: Μαρία Αθανασιάδου-Ποικιλίδου

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Ουρανέ μ’, εσύ
που σ̌κεπά͜εις τη γη
και πονείς α’, αφήντς τα δάκρυ͜α σ’
κι ’ίνεται βρεχ̌ή

Η καρδι͜ά τ’ εμόν
άστρον μαναχόν
’Κι κρατεί, θα ρούζ’ και χάται
ας σον ουρανόν

Πού έν’ ο Θεόν
καρδι͜άς να λαρών’,
να κρατεί κι ωρι͜άζ’ τον κόσμον
και την ψ̌ην τ’ εμόν;

Κράτ’ με αν επορείς
σον κόσμον θα̤ρρείς
’κ’ έν’ εγκάλι͜α για τ’ εμέναν,
’κι πονεί κανείς

Ας σον ουρανόν
έχ’νε μερτικόν
οι ανθρώπ’ και αναμέν’νε
να κρίν’ ο Θεόν

Πού έν’ ο Θεόν
καρδι͜άς να λαρών’,
να κρατεί κι ωρι͜άζ’ τον κόσμον
και την ψ̌ην τ’ εμόν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αναμέν’νεπεριμένουν, αναμένουν
αφήντςαφήνεις
βρεχ̌ήβροχή
εγκάλι͜ααγκαλιά
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επορείςμπορείς
έχ’νεέχουνε
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κράτ’κράτα, βάστα, κάνε κράτει (προστ.)
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
σ̌κεπά͜ειςσκεπάζεις
χάταιχάνεται atmak
ψ̌ηνψυχή
ωρι͜άζ’προσέχω/ει, φυλάω/ει, επιβλέπω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr