Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη σεβτάς το γιατρικόν

Θα αξιών’ με ο ΘεόνΘα αξιών’ με ο Θεόν

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Θέμης Ιακωβίδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Τη ραχ̌ί’ και το πλουμίν
έν’ τ’ εμόν και το γιαβρίν
Μη τερείτε͜ ατο σ’ ομμάτι͜α,
τογραεύ’, ευτάει κομμάτι͜α

Τη σεβτάς το γιατρικόν,
έναν τέρεμαν τ’ εσόν
Πάω, εβγαίνω σ’ επουράνι͜α
και πετώ με τα γεράνι͜α

Έλα εστά σ’ εμόν το γιάν’,
μανουσ̌άκ’ και τουτουγιάν’
Κείμαι απέσ’ και σην καρδία σ’,
σκουντουλίζω ευωδίας

Τη σεβτάς το γιατρικόν,
έναν τέρεμαν τ’ εσόν
Πάω, εβγαίνω σ’ επουράνι͜α
και πετώ με τα γεράνι͜α

Ήλον όντες βασιλεύ’
η εγκάλια μ’ αραεύ’
την τρυγόνα μ’ και σ’ ορμάνι͜α,
σο αγιάζ’ και σα ποράνι͜α

Τη σεβτάς το γιατρικόν,
έναν τέρεμαν τ’ εσόν
Πάω, εβγαίνω σ’ επουράνι͜α
και πετώ με τα γεράνι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγιάζ’αγιάζι, διαπεραστικός κρύος αέρας και υγρασία ayaz
απέσ’μέσα
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
γεράνι͜αγερανοί/γερανούς (πτηνά)
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιάν’πλάι, πλευρά yan
εγκάλιααγκαλιά
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
εστάστάσου (προστ.)
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
ορμάνι͜αδάση orman
πλουμίνκεντητό ή ζωγραφιστό διακοσμητικό σχέδιο, μτφ. στολίδι pluma
ποράνι͜αμπόρες, καταιγίδες boran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
ραχ̌ί’ράχης, βουνού
σεβτάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
τερείτεκοιτάτε
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τογραεύ’κομματιάζει doğramak
τουτουγιάν’το φυτό αμάραντος (Helichrysum stoechas – Ελίχρυσος ο πολύτιμος) dudiye otu/tutuya
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr