Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αγροτσ̌άλτς

Αγροτσ̌άλτςΑγροτσ̌άλτς

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Μάνα μ’, θα πάω σ’ Αγροτσ̌άλ’,
σο σπέλιον θα κοιμούμαι
Σ’ οσπίτιν, μάνα μ’, θα ’ρχουμαι/κλώσκουμαι
τοι τουσ̌μάντς ’κι φογούμαι

Φά’ με, το πουλόπο μ’, φά’ με
για τ’ εσέν εγώ θα χάμαι
Αν ίσως λέγω ψέματα,
πουλί μ’, ανάθεμά με

Σα ραχ̌ι͜ά απάν’ πώς λάσκουμαι,
σ’ Αγροτσ̌αλί’ τον τόπον
Κρυφά, μανίτσα μ’, φέρον με
ψωμόπον και νερόπον

Φά’ με, το πουλόπο μ’, φά’ με
για τ’ εσέν εγώ θα χάμαι
Αν ίσως λέγω ψέματα,
πουλί μ’, ανάθεμά με

Τρυγόνα μ’, δέβα σον Α’έρ’,
άψον πολλά κερία
Οι τουσ̌μάν’ αραεύ’νε με,
εγέντανε θερία

Φά’ με, το πουλόπο μ’, φά’ με
για τ’ εσέν εγώ θα χάμαι
Αν ίσως λέγω ψέματα,
πουλί μ’, ανάθεμά με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Α’έρ’Αη-Γιώργη
απάν’πάνω
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
άψονάναψε (προστ.)
δέβαπήγαινε (προστ.)
εγέντανεέγιναν
θερίαθεριά, θηρία
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κοιμούμαικοιμάμαι
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
νερόποννεράκι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σπέλιονσπηλιά
τοιτους/τις
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
τουσ̌μάντςεχθρούς düşman/duşmān
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φά’φάε (προστ.)
φέρονφέρε (προστ.)
φογούμαιφοβάμαι
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr