Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Του σπαρελί’ σ’ τ’ αστάριν

Αγροτσ̌άλτς

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Να έμ’νε, τρυγόνα μου,
[Τσ̌ανίμ, αμάν! / Γιαρ, γιαρ, αμάν!]
δέντρον σ’ έναν ομάλιν
[Ωφ, ωφ αμάν! / Γιαρ, γιαρ, αμάν!]
Έστεκε και ση ρίζα μου
[Τσ̌ανίμ, αμάν!]
έναν κρύον πεγάδιν
[Ωφ, ωφ αμάν! / Γιαρ, γιαρ, αμάν!]

Να έμ’νε, γιαβρόπο μου,
[Τσ̌ανίμ, αμάν!]
του σπαρελί’ σ’ τ’ αστάριν
[Γιαρ γιαρ αμάν!]
Έκαψες και -ν- εμάντσες με
[Τσ̌ανίμ, αμάν! / Γιαρ, γιαρ, αμάν!]
εμέν το παλληκάριν
[Ωφ, ωφ αμάν!]

Μετ’ εσέν που λάσ̌κεται
[Τσ̌ανίμ, αμάν! / Γιαρ, γιαρ, αμάν!]
χ̌αίρεται τον καιρόν ατ’
[Ωφ, ωφ αμάν! / Γιαρ, γιαρ, αμάν!]
Έλα να λαρούντανε
[Τσ̌ανίμ, αμάν! / Γιαρ, γιαρ, αμάν!]
τη καρδι͜άς ι-μ’ τα πόνι͜α
[Ωφ, ωφ αμάν! / Γιαρ, γιαρ, αμάν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αστάρινφόδρα astar/āstar
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εμάντσεςμαύρισες/μουντζούρωσες από την καπνιά, κατέστρεψες, κατέκαψες μέχρι καπνιάς
έμ’νεήμουν
λαρούντανεγιατρεύονται, θεραπεύονται
λάσ̌κεταιπεριφέρεται, τριγυρνά, περιπλανιέται ἀλάομαι/ηλάσκω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομάλινομαλός, ίσιος δρόμος
πεγάδινβρύση
πόνι͜απόνοι
σπαρελί’σπαρελιού (βλ.σπαρέλιν) spalliera
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr