Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πολλά ’κι ψαλαφώ σε

Πιστός στην παράδοσηΠιστός στην παράδοση

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Τάκης Σαχινίδης


Πολλά ’κι θέλω, ε! Θεέ μ’,
τ’ ομμάτι μ’ χορτασμένον
μόνον ντ’ ελέπω άνθρωπον
σον κόσμον πονεμένον

Χάρτσον με πέντε φίλτς καλούς
να λένε και γελούνε
Και ν’ ανταμούμες κάποτε
και πάμε εμείς γλεντούμε

Την υεία μ’ δος με, ε! Θεέ μ’,
κι εγώ πάντα αγαπώ Σε
Ατά είν’ τα θελήματα μ’,
πολλά ’κι ψαλαφώ Σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανταμούμεςανταμώνουμε
ατάαυτά
δοςδώσε
είν’είναι (για πληθ.)
ελέπωβλέπω
’κιδεν ουκί<οὐχί
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
υείαυγεία
φίλτςφίλους
χάρτσονχάρισε (προστ.)
ψαλαφώζητώ, αιτούμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr