Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εμόν το παιδίν

Ο σταυραετόνΟ σταυραετόν

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης


Απέσ’ ση σκοτεινα̤σέαν
σο κελίν
Έρθεν φως, χαρά κι ελπίδα
σ’ εμόν τη ζωήν

Τη καρδίας ι-μ’ καρδία
το γιαβρί μ’
Σο τέρτι μ’ παρηγορίαν
τ’ εμόν το παιδίν

Και σην βαρυχ̌ειμωνίαν
και σο χ̌ι͜όν’
Έρθεν τ’ εμόν το παιδόπον
άμον χ̌ελιδόν’

Όθεν πας, μικρόν πουλόπο μ’,
και πατείς
Εσύ άμον τον πατέρα σ’,
ρίζα μ’ / πουλί μ’ μη πονείς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
βαρυχ̌ειμωνίανβαρυχειμωνιά
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έρθενήρθε
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παρηγορίανπαρηγοριά
πουλόποπουλάκι
τέρτικαημός, βάσανο, στενοχώριαdert

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr