Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αραπατζ̌ής

Αγροτσ̌άλτςΑγροτσ̌άλτς

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Αραπατζ̌ής με το φαϊτόν,
αχ! κόσμε, νασάν εμέν!
[Αχ!] Τρώγω, πίνω και λάσκουμαι
[αχ!] και κείμαι μετ’ ατέν’

Αραπατζ̌ής από μικρόν
ελάσκιζα τα κορτσόπα
Εβάλλ’να τα σο γιάνι μου
[αχ!] κι έλυνα σπαρελόπα

Αραπατζ̌ής ετράνυνα,
ελάσκουμ’νε τα χωρία
[Αχ!] Το τουσ̌εκόπο μ’ έτονε,
πουλί μ’, τ’ εσά τα ψ̌ήα
Το τουσ̌εκόπο μ’ έτονε,
πουλί μ’, τ’ άσπρα τα ψ̌ήα σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιάνιπλάι, πλευρό yan
εβάλλ’ναέβαζα, τοποθετούσα
ελάσκουμ’νεπεριφερόμουν, τριγυρνούσα, περιπλανιόμουν ἀλάομαι/ηλάσκω
εσάδικά σου/σας
έτονεήταν
ετράνυναμεγάλωσα
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κορτσόπακοριτσάκια
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νασάνχαρά σε
σπαρελόπαμέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
τουσ̌εκόποστρωματάκι, κρεβατάκι döşek
χωρίαχωριά
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr