Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα, σεβτι͜ά και έπαρ’ με

Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο2Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο2

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Έλα σεβτι͜ά να τολανεύ’ς
ση καρδι͜άς ι-μ’ τ’ αλώνι
Η μέρα σ’ να καλοκαιρίζ’
απέσ’ σον χ̌ειμωγκόν -ι

Έλα, σεβτι͜ά και έπαρ’ με
σον ουρανό σ’ ας πάμε
Βάλον με σον παράδεισο σ’
κι άφ’ς με εκειαπέσ’ ας χάμαι

Σην ψ̌η μ’ το χαντυλλιάεμα σ’
έν’ γιατρικόν, γουρπάνι σ’
και σα καρδοπονέματα μ’
το σεβταλοβοτάνι σ’

Έλα, σεβτι͜ά και έπαρ’ με
σον ουρανό σ’ ας πάμε
Βάλον με σον παράδεισο σ’
κι άφ’ς με εκειαπέσ’ ας χάμαι

Έλα, έπαρ’ με να λάσκουμαι
σου παρχαρί’ τ’ ορμάνι͜α
Ση γης και τα τετράμερα
και σα εφτά τ’ ουράνι͜α

Έλα, σεβτι͜ά και έπαρ’ με
σον ουρανό σ’ ας πάμε
Βάλον με σον παράδεισο σ’
κι άφ’ς με εκειαπέσ’ ας χάμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
άφ’ςάφησε (προστ.)
βάλονβάλε (προστ.)
γουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
εκειαπέσ’εκεί μέσα
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
καλοκαιρίζ’καλοκαιριάζει, περνάει κάπου το καλοκαίρι
καρδοπονέματαπόνοι της καρδιάς
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
ορμάνι͜αδάση orman
παρχαρί’παρχαριού
σεβτι͜άέρωτας sevda/sevdā
τολανεύ’ςκόβεις βόλτες, περιφέρεσαι dolanmak
χ̌ειμωγκόν(ονομ.) χειμώνας, (γεν.) χειμώνα
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
χαντυλλιάεμαγαργάλημα, μτφ. ερωτικό πείραγμα
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
Οι τροποποιήσεις «σον ουρανό σ’» και «καρδοπονέματα μ’» έγιναν καθ’ υπόδειξη του ίδιου του στιχουργού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr