Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σο καντάρ’ εγάπ’ ’κ’ εμπαίν’

Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1

Στιχουργοί: Γιάννης Βασιλειάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Δήμητρα Παπαγερίδου, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Σο νούνιγμαν, σην καρδία μ’
εσέν, πουλόπο μ’, έχω
Για τ’ εμέναν πολλά τσ̌οτίν
σημάδ’ πουθέν ’κ’ ελέπω

Ακούω και μαθάν’ ατα
όλια εσύ ντ’ ευτάς -ι
Δεξι͜ά, ζεβρι͜ά ξάι ’κι τερείς
σίτι͜α ση στράταν πας -ι

Και σο καντάρ’ εγάπ’ ’κ’ εμπαίν’
και ολτσευτέρ’ ’κι θέλει
Πασ̌κείμ’ ντο έν’ αλισ̌βερίσ̌’
να θέλ’ να δί’ και παίρει;

Και για τ’ εσέν και μαναχόν
έμαθα το γητείον
Εσέν τ’ ομμάτ’ πολλά πιάν’,
ωρίασον ολίγον!

Τ’ ομμάτι͜α σ’ είναι του κυρού σ’,
το ταπιέτ’ τη μάνα σ’
Ατά εμέν θα παλαλών’ν’,
έπαρ’ με σην εγκάλια σ’

Ετσατσοφώτ’σεν, πουλόπο μ’,
’κ’ επορώ να κοιμούμαι
Τσαμώνω, στήεσαι εμπροστά μ’
τινι͜άουμαι και σ’κούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλισ̌βερίσ̌’εμπόριο, συναλλαγήalışveriş
ατάαυτά
ατααυτά
γητείονη τέχνη του ξεματιάσματος, το γήτεμα προς θεραπεία κπ
δί’δίνει
δί’ και παίρει(εκφ. δίνει και παίρνει) σβήνει και ανάβει, ενεργεί αλλοπρόσαλλα
εγάπ’αγάπη
εγκάλιααγκαλιά
ελέπωβλέπω
εμπαίν’μπαίνει
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
επορώμπορώ
ετσατσοφώτ’σεναχνοφώτισε (για το πρώτο φως της αυγής)
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
ζεβρι͜άαριστερά
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
κυρούπατέρα
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
νούνιγμανσκέψη
ξάικαθόλου
όλιαόλα
ολτσευτέρ’μετρητήςölcmek (ολτσ̌εύω=μετρώ) + -τήρι
ομμάτ’μάτι
ομμάτι͜αμάτια
παλαλών’ν’τρελαίνουν
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και)πᾶς καί ἔνι
πιάν’πιάνει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουθένπουθενά
πουλόποπουλάκι
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
σ’κούμαισηκώνομαι
στήεσαιστήνεσαι
ταπιέτ’συνήθεια, χαρακτηριστικό, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπουtabiat/ṭabīʿat
τερείςκοιτάς
τινι͜άουμαιτινάζομαι
τσαμώνωκλείνω, σφαλίζω
τσ̌οτίνσκληρό, δύσκολοçetin
ωρίασονπρόσεξε, φύλαξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr