Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο ήλιον εβασίλεψεν

Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1

Στιχουργοί: Κώστας Πουτακίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Πουτακίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Ο ήλιον εβασίλεψεν
έχ̌’ κι έρ’ται η σκοτία
Σον φέγγον τα τερτόπα μου
θ’ αφήνω συντροφίαν

Η σεβτά σ’ έτον για τ’ εμέν
άψιμον σην καρδία μ’
’Κ’ επόρεσαν τα δα̤κρόπα μ’
να βζήν’ν ατο καμίαν

Το ψ̌όπο μ’ έτον ουρανός
θεόρατον εγκάλι͜α
Εξόν ας σο γιαβρίν τ’ εμόν
απέσ’ άλλεν ’κ’ εβάλλ’να

Η στράτα μ’ ετσ̌ιμένωσεν
οπίσ’ ’κι θα γυρίζω
Θ’ ευρήκω το χαμόγελο μ’
και την ζωή μ’ θα χτίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλενάλλη
απέσ’μέσα
άψιμονφωτιά
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδίyavru
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εβάλλ’ναέβαζα, τοποθετούσα
εγκάλι͜ααγκαλιά
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εξόνεκτός
επόρεσανμπόρεσαν
έρ’ταιέρχεται
έτονήταν
ετσ̌ιμένωσενχορτάριασε
ευρήκωβρίσκω
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρ’ταιείναι στον ερχομό, έρχεται
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
οπίσ’πίσω
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σκοτίασκοτάδι
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
φέγγονφεγγάρι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr