Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το θήμιγμαν

Σαντέτ’κα Νο2Σαντέτ’κα Νο2

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Σταύρος Σαββίδης


Εφτά ζευγάρι͜α και το τέκ’
κρατούνε τα λαμπάδες
Η νύφε εσέβεν σο χορόν
με τοι παρανυφάδες

Κόρη, τίμα τον πεθερό σ’
ας σον κύρη σ’ καλλίον
Κόρη, τίμα την πεθερά σ’
ας ση μάνα σ’ καλλίον

Κόρη, τίμα τ’ αντραδέρφι͜α σ’
ας σ’ αδέρφια σ’ καλλίον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
εσέβενμπήκε
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
νύφενύφη
τέκ’μόνο, ένα, μοναδικό tek
τοιτους/τις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr