Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αστρόπον τη ανατολής

Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1

Στιχουργοί: Κώστας Πουτακίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Πουτακίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Τρυγόνα μ’, θέλω νά ’ρχουμαι
και κείμαι απέσ’ σα ψήα σ’
Να φέρω άνθι͜α παρχαρί’
και πλέκω σα μαλλία σ’

Αστρόπον τη ανατολής,
ας σ’ ουρανού τον τόπον
ρούξον και μίαν χαμελά
κι έλα έμπα σ’ εγκαλιόπο μ’

Ρακίν ας σα στομόχ̌ειλα σ’
να παίρω εγώ και πίνω
κι ας ση σεβτά σ’, μικρόν αρνί μ’,
νά ’ρχουμαι και μεθύνω

Αστρόπον τη ανατολής,
ας σ’ ουρανού τον τόπον
ρούξον και μίαν χαμελά
κι έλα έμπα σ’ εγκαλιόπο μ’

Ριζών’ η σεβτά σ’, πουλόπο μ’,
βαθέα σην καρδία μ’
Βοτάν’ έντον σα τερτόπα μ’
να χ̌αίρεται αλλομίαν

Αστρόπον τη ανατολής,
ας σ’ ουρανού τον τόπον
ρούξον και μίαν χαμελά
κι έλα έμπα σ’ εγκαλιόπο μ’

Φεγγαροφώταχτον αρνί μ’,
άνοιξον τα κανάτι͜α σ’
Να εμπαίν’ ο ήλιον το πρωί
και φως παίρ’ ας σ’ ομμάτι͜α σ’

Αστρόπον τη ανατολής,
ας σ’ ουρανού τον τόπον
ρούξον και μίαν χαμελά
κι έλα έμπα σ’ εγκαλιόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
άνθι͜αάνθη
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απέσ’μέσα
αστρόποναστεράκι
βαθέαβαθιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έμπαμπες (προστ.)
εμπαίν’μπαίνει
έντονέγινε
κανάτι͜αφτεράkanat
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
μεθύνωμεθάω
μίανμια φορά
ομμάτι͜αμάτια
παίρωπαίρνω
παρχαρί’παρχαριού
πουλόποπουλάκι
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
ριζών’ριζώνει
ρούξονπέσε (προστ.)
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
χαμελάχαμηλά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr