Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο ξενιτέας

Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1

Στιχουργοί: Κώστας Διαμαντίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιωακειμίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


[Ωχ! Και] Πατρίδα, ακοίμετον καντήλ’
[Εχ!] κι ανέβζηγον κερόπον [νέι]
[Έι!] Πατρίδα μ’, χορτασέαν ’κ’ έ͜εις
[Όι!] ’κ’ εβγάλλω σε ας σο ψ̌όπο μ’ [νέι]
[Νέι, έι, έι, έι]

♫

Κρύα νερά τρεχούμενα
κι έρημα ποταμέας 
ποισέστεν κι άλλο υπομονήν
έχ̌’ κι έρ’ται ο ξενιτέας

Αναμεινέστεν, έρχουμαι,
άλλο ’κι ταγιανίζω
Θα φέρω και την κεμεντζ̌έ μ’
τα ραχ̌ι͜ά να κλαινίζω

Άμον ποτάμιν άνερον
και άφυλλον δεντρόπον
Αέτσ’ εγέντονε τ’ εμόν
τ’ άκλερον το καρδόπον

Αποθαμέν’ πυκνορωτούν
«Τα γονικά σ’ ντ’ εγένταν;
Γιατί ’κ’ έρχουνταν αδακέσ’;
ντ’ έπαθαν και ’κι φαίν’νταν;»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδακέσ’εδώ γύρω, κάπου εδώ
αέτσ’έτσι
άκλερονάκληρο, φτωχό, δύστυχο, ταλαίπωρο
ακοίμετονακοίμητο, άσβηστο
άμονσαν, όπως, καθώς
αναμεινέστεναναμένετε (προστ.), περιμένετε (προστ.)
ανέβζηγονάσβηστο
αποθαμέν’πεθαμένοι
έ͜ειςέχεις
εβγάλλωβγάζω
εγέντανέγιναν
εγέντονεέγινε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έρ’ταιέρχεται
έρχουμαιέρχομαι
έρχουντανέρχονται
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρ’ταιείναι στον ερχομό, έρχεται
’κ’δενουκί<οὐχί
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
κερόπονκεράκι
’κιδενουκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
ξενιτέαςξενιτεμένος
ποισέστενκάνετε, φτιάξτε (προστ.)
πυκνορωτούνσυχνορωτούν
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ταγιανίζωαντέχωdayanmak
φαίν’ντανφαίνονται
χορτασέανχόρταση
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr