Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κάθαν ημέραν πολεμώ

Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1

Στιχουργοί: Τάσος Σαββόπουλος

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μωυσιάδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Εσέν μικρίκον κι έμορφον
τσ̌εχέλκον λαλαχ̌άρ’κον
Τα κάλλι͜α σ’ -ισ- ερέχτ’ ατα
άμον το μέλ’ ο άρκον

Κάθαν ημέραν πολεμώ
το καρδόπο σ’ να χτίζω
Ίλιαμ να ευτάγω σε τ’ εμόν
μ’ εσέν να γυναικίζω

Τα μάγ’λα σ’ είναι κόκκινα
μοθοπωρίτ’κα μήλα
και τ’ ομματόπα σ’ πράσινα
άμον άνοιξης φύλλα

Κάθαν ημέραν πολεμώ
το καρδόπο σ’ να χτίζω
Ίλιαμ να ευτάγω σε τ’ εμόν
μ’ εσέν να γυναικίζω

Τα κάλλι͜α σ’ επερίσσεψαν
το καρδόπο μ’ σοεύ’νε
Το φίλεμαν κι η εγκάλιαν
σ’ εσέν θαρρώ ιεύ’νε

Κάθαν ημέραν πολεμώ
το καρδόπο σ’ να χτίζω
Ίλιαμ να ευτάγω σε τ’ εμόν
μ’ εσέν να γυναικίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άρκοναρκούδα
ατααυτά
γυναικίζωβρίσκω γυναίκα, νυμφεύομαι
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφονόμορφο
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ιεύ’νεταιριάζουνuymak
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικάilla/illā
κάθανκάθε
κάλλι͜ακάλλη
καρδόποκαρδούλα
λαλαχ̌άρ’κονχαϊδεμένο, παραχαΐδεμένο
μάγ’λαμάγουλαmagulum
μέλ’μέλι
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
ομματόπαματάκια
σοεύ’νεκλέβουνsoymak
τσ̌εχέλκονάπειρο, ανώριμο, άβγαλτοcehil/cehl
φίλεμανφιλί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr