Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η Τραπεζούντα, η μάνα μουν

Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1Με τοι φίλτς ι-μ’ εντάμαν Νο1

Στιχουργοί: Κώστας Διαμαντίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γκόσιος, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Όθεν κι αν πας, ήντι͜αν κι αν λες
’κι θα γλυτώντς καμίαν
Εκεί ση Μαυροθάλασσαν
θ’ ευρήκ’ς παρηγορίαν

Η Τραπεζούντα, η μάνα μουν
τα νύχτας ’κι κοιμάται
Εβγαίν’ απάν’ σο Ποζ-τεπέ
και όλιον καταράται

Αναλλαγάδι͜α λώματα
φορεί κάθαν ημέραν
Τερεί τα στράτας κι αναμέν’
να έρχουν από πέραν

Να έρχουνταν οι παλαιοί
π’ εφέκαν τα φωλέας
Και εγομώθαν τα άκλερα,
αχάντι͜α και κιντέας

Ὰμα του κάκου θ’ αναμέν’
κανείς ’κι γιανασ̌εύ’νε
Οι παλαιοί εχάθανε,
τον Άδην σ̌ολικεύ’νε

Ήλε μ’, που λάσ̌κεσαι ση γην
πέει, θα παλαλούμαι
Πού κέσ’ αναροθύμετα
και δίχα τέρτι͜α ζούνε;

Ποίος άμον τα γονικά μ’
εγνώρτσεν αδικίας;
Εμ’σοί τον Άδ’ ερμάτωσαν
και άλλ’ τα ξενιτείας

Είχα πατρίδαν έμορφον
θαλασσοφιλεμένον
Κι ατώρα λάσκουμαι ση γην
πουλίν αχπαραγμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ὰμααλλάama/ammā
αδικίας(τα, πληθ.) αδικίες
άκλεραάκληρα, φτωχά, δυστυχή, ταλαίπωρα
άμονσαν, όπως, καθώς
αναλλαγάδι͜αγιορτινά/καλά ρούχα
αναμέν’περιμένει
αναροθύμεταχωρίς νοσταλγία (επίρρ.)
απάν’πάνω
ατώρατώρα
αχάντι͜ααγκάθια
αχπαραγμένοντρομαγμένο, ξαφνιασμένο
γιανασ̌εύ’νεπλησιάζουν, πλευρίζουνyanaşmak
δίχαδίχως
εβγαίν’βγαίνει
εγνώρτσενγνώρισε
εγομώθανγέμισαν
έμορφονόμορφο
εμ’σοίμισοί
έρχουνέρχονται
έρχουντανέρχονται
ευρήκ’ςβρίσκεις
εφέκαναφήσαν
εχάθανεχάθηκαν
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
θαλασσοφιλεμένονπου το φιλάει η θάλασσα, δίπλα στη θάλασσα
κάθανκάθε
καμίανποτέ
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
κιντέαςτσουκνίδες
λάσ̌κεσαιπεριφέρεσαι, τριγυρνάς, περιπλανιέσαιἀλάομαι/ηλάσκω
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
λώματαρούχαλῶμα/λωμάτιον
μουνμας
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παλαιοίπαλιοί
παλαλούμαιτρελαίνομαι
παρηγορίανπαρηγοριά
πέειπες (προστ.)
ποζγκριboz
Ποζ-Τεπέ(κυριολ. Γκρι Λόφος) το όρος Μίθριο, λόφος που βρίσκεται 3 χλμ νοτιοανατολικά της πόλης της ΤραπεζούνταςBoz Tepe
σ̌ολικεύ’νεδίνουν χαρά, ψυχαγωγούν, μτφ. ζωντανεύουνşenlenmek
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τεπέκορυφήtepe
τερείκοιτάει
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
φωλέαςφωλιές (ονομ.πληθ.), φωλιάς (γεν. ενικού)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr