Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χ̌ερίτσα μ’

Σαντέτ’κα Νο2Σαντέτ’κα Νο2

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Σταύρος Σαββίδης


Χ̌έρα μ’, εσέν πα ντ’ εποίκα;
Λιβώντς κι απολιβώντς -ι
Σ’ οσπίτι σ’ άλλο ’κ’ έρχουμαι,
την πόρτα σ’ μη κλειδώντς -ι
Άλλο σ’ οσπίτι σ’ ’κ’ έρχουμαι,
την πόρτα σ’ μη κλειδώντς -ι

Φραντάλα μ’, χάιτε ας πάμε!
Σο δρόμον έναν σεβνταλούχ’
μερακλίν ας ευτάμε

Μερακλία θα τραγωδώ,
καρίπ’κα θα σ̌υρίζω
Χ̌έρα μ’, τ’ εσόν το καρδόπον
εγώ θα τυρα̤ννίζω

Φραντάλα μ’, χάιτε ας πάμε!
Σο δρόμον έναν σεβνταλούχ’
μερακλίν ας ευτάμε

Χ̌ερίτσα μ’, να ελέπω σε
κουτούλα ματωμέντσα
Ν’ αντρί͜εις και να μη χ̌αίρεσαι,
τ’ εμόν να πας καμέντσα

Φραντάλα μ’, χάιτε ας πάμε!
Σο δρόμον έναν σεβνταλούχ’
μερακλίν ας ευτάμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αντρί͜ειςαντρίζεις, βρίσκεις άντρα
απολιβώντςξεσυννεφιάζεις
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έρχουμαιέρχομαι
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμέντσακαμένη
καρδόπονκαρδούλα
καρίπ’καμοναχικά, ερημικά garip/ġarīb
κλειδώντςκλειδώνεις κτ με κλειδαριά, (αμτβ.) συγκλείνεις, συμπλέκεις
κουτούλααυτή που τραβάει τα μαλλιά της, προσφώνηση χήρας γυναίκας
λιβώντςσυννεφιάζεις λίβος<λείβω
ματωμέντσαματωμένη
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλο meraklı/merāḳ
μερακλίνμερακλίδικο
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
παπάλι, επίσης, ακόμα
σεβνταλούχ’έρωτας sevdalık
σ̌υρίζωσφυρίζω, παίζω αυλό σῦριγξ
τραγωδώτραγουδάω
τυρα̤ννίζωτυραννάω, ταλαιπωρώ
φραντάλαγυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα
χ̌έραχήρα
χ̌ερίτσαχηρούλα
χάιτεάντε haydi<hay de (οθωμ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr