Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αέτσ’, γιαβρί μ’, εγώ αγαπώ

Δώρον Θεού είσαιΔώρον Θεού είσαι

Στιχουργοί: Ντίνος Τιτόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Όσον ντο αγαπώ σε εγώ
[τρυγόνι μ’, τρυγόνα μ’]
κανένας ’κι αγαπά σε
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]
Κι όσον ντο είσαι το γιαβρί μ’
[τρυγόνι μ’, τρυγόνα μ’]
τιδέν να μη φοάσαι
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]

Ποδεδίζω σε, γιαβρί μ’,
χαρά δος σ’ εμόν την ψ̌ην
Είσαι ήλιος και φεγγάρ’
τη καρδι͜άς ι-μ’ τ’ ανοιγάρ’

Αέτσ’, γιαβρί μ’, εγώ αγαπώ
[τρυγόνι μ’, τρυγόνα μ’]
κι έναν θέλ’ απ’ εσέναν
[όι x3, αμάν / γιαρ x3, αμάν]
Το χ̌έρι σ’ μόνον να εγροικώ
[τρυγόνι μ’, τρυγόνα μ’]
πως θ’ αραεύ’ εμέναν
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]

Ποδεδίζω σε, γιαβρί μ’,
χαρά δος σ’ εμόν την ψ̌ην
Είσαι ήλιος και φεγγάρ’
τη καρδι͜άς ι-μ’ τ’ ανοιγάρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
ανοιγάρ’κλειδί
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δοςδώσε
εγροικώκαταλαβαίνω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
’κιδεν ουκί<οὐχί
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τιδέντίποτα
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φοάσαιφοβάσαι
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr