Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Είσαι το τσ̌ικάρι μ’

Δώρον Θεού είσαιΔώρον Θεού είσαι

Στιχουργοί: Κώστας Κωνσταντινίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Σ’ όρωμα μ’ ελέπω σε
κι ας σον ύπνον σ’κούμαι
Έπαρ’ με σουμά σ’, πουλί μ’,
να μη παλαλούμαι

Έπαρ’ με σουμά σ’, πουλί μ’,
είσαι το στουλάρι μ’
Είσαι εσύ τ’ εμόν η ψ̌η,
είσαι το τσ̌ικάρι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
όρωμαόνειρο
παλαλούμαιτρελαίνομαι
σ’κούμαισηκώνομαι
σουμάκοντά
στουλάριστύλος που βαστάζει την στέγη οικίας, μτφ. στήριγμα
τσ̌ικάρισπλάχνο ciğer/ciger
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr