Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Επέμ’να με τα όνειρα

Δώρον Θεού είσαιΔώρον Θεού είσαι

Στιχουργοί: Ντίνος Τιτόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Επέμ’να με τα όνειρα¹,
γελώ, κλαίω, νουνίζω
[Ντό να ’ίνουμαι;]
Λάσκουμαι κι αραεύω σε
και τ’ όνομα σ’ κουίζω
[Ντό να ’ίνουμαι;]

Τυλίουμαι με το γιοργάν’,
παίρω ας σ’ εσόν τη μύραν
[Ντό να ’ίνουμαι;]
Ένουμ’νε άμον το τοξάρ’
π’ επέμ’νεν δίχως λύραν
[Ντό να ’ίνουμαι;]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γιοργάν’πάπλωμα yorgan
ένουμ’νεέγινα
επέμ’νααπόμεινα
επέμ’νεναπόμεινε
εσόνδικός/ή/ό σου
’ίνουμαιγίνομαι
κουίζωφωνάζω, λαλώ, καλώ κπ ονομαστικά
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μύρανμυρωδιά
νουνίζωσκέφτομαι
παίρωπαίρνω
τοξάρ’δοξάρι
τυλίουμαιτυλίγομαι
Σημειώσεις
¹ Ορθότερη χρήση του «ονέρ’τα» στην ποντιακή.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr