Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πίνω για να ζαλίουμαι

Δώρον Θεού είσαιΔώρον Θεού είσαι

Στιχουργοί: Ντίνος Τιτόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Όντες τερώ τ’ ομματόπα σ’
χάνω τ’ εμά τ’ ομμάτι͜α
Κρούει η καρδία μ’ παλαλά
και ’ίνεται κομμάτι͜α

Πίνω για να ζαλίουμαι,
τιδέν να μη θυμούμαι
Τ’ αχούλι μ’ άμα ’κ’ έν’ θολόν
θα ρούζω και σκοτούμαι

Όντες φιλώ τα χ̌ειλόπα σ’
ριγά όλεν το σώμα μ’
Κόκκινον τριαντάφυλλον
σ̌ερπέτ’ απέσ’ σο στόμα μ’

Πίνω για να ζαλίουμαι,
τιδέν να μη θυμούμαι
Τ’ αχούλι μ’ άμα ’κ’ έν’ θολόν
θα ρούζω και σκοτούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
εμάδικά μου
έν’είναι
ζαλίουμαιζαλίζομαι
θυμούμαιθυμάμαι
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
παλαλάτρελά, τρέλες
ριγάκρυώνει, τρέμει από το κρύο
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σ̌ερπέτ’γλυκό, γλύκα şerbet/şarbat
σκοτούμαισκοτώνομαι
τερώκοιτώ
τιδέντίποτα
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr