Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αγαπώ σε, παλαλούμαι

Ευχ̌ήν ας σον πατέρα σουνΕυχ̌ήν ας σον πατέρα σουν

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Ζαπουνίδης, Κώστας Ζαπουνίδης


Το δουκαλόπο σ’ έν’ μικρόν,
’ξ̌άεμαν ξάι ’κι σ’κώνεις
Όντας ελέπ’ς με κι έρχουμαι
το τιρλούκι σ’ ορθώνεις

Αγαπώ σε, παλαλούμαι
για τ’ εσέν, πουλί μ’
Λύουμαι άμον κερόπον,
πουλί μ’, τη Λαμπρήν

Είσαι άμον αγράνεμος
ντο κρούει τα δεντρόπα
Είσαι άμον κρύον νερόν
ντο τρέχ̌’ ας σα κρενόπα

Αγαπώ σε, παλαλούμαι
για τ’ εσέν, πουλί μ’
Λύουμαι άμον κερόπον,
πουλί μ’, τη Λαμπρήν

Άμον εκείνον το πουλίν
ντο πετά σα κλαδόπα
Πετάς αδά, πετάς εκεί
και καις πολλά καρδόπα

Αγαπώ σε, παλαλούμαι
για τ’ εσέν, πουλί μ’
Λύουμαι άμον κερόπον,
πουλί μ’, τη Λαμπρήν

Άγγελ’ να τραγωδούνε σε,
να λέγ’νε τραγωδίας
Κι εγώ με τα χ̌ερόπα μου
να πλέκω τα μαλλία σ’

Αγαπώ σε, παλαλούμαι
για τ’ εσέν, πουλί μ’
Λύουμαι άμον κερόπον,
πουλί μ’, τη Λαμπρήν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγράνεμοςάγριος άνεμος
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
δουκαλόπο(υποκορ.) καπίστρι ζώου
ελέπ’ςβλέπεις
έν’είναι
έρχουμαιέρχομαι
καρδόπακαρδούλες
κερόπονκεράκι
’κιδενουκί<οὐχί
κλαδόπακλαδάκια
κρενόπαμικροί ξύλινοι οχετοί ύδατος, βρυσούλες, μικρές κρήνες
κρούειχτυπάει
λέγ’νελένε
λύουμαιλιώνω
’ξ̌άεμαν(αξ̌άεμαν) χάιδεμαokşama
ξάικαθόλου
όνταςόταν
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τιρλούκιγαλήνη, ηρεμίαdirlik
τραγωδίαςτραγούδια
τρέχ̌’τρέχει
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr