Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έρχουμαι ση μαχαλά σ’

Ευχ̌ήν ας σον πατέρα σουνΕυχ̌ήν ας σον πατέρα σουν

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Ζαπουνίδης, Κώστας Ζαπουνίδης


Έρχουμαι ση μαχαλά σ’,
τέρεν κι έβγα ας σην οτά σ’
Και μ’ αφήντς με κι αναμένω,
κρύος έν’ κι εγώ περ’μένω

Η σεβντά σ’ έν’ άψιμον,
σην καρδι͜ά μ’ φέρ’ κάψιμον
Με το νερόν ’κι νεβζήν’
τ’ άψιμον ατέ ντ’ αφτύν’

Τ’ αρνί μ’ εμπαίν’ σο χορόν
και τον κόσμον παλαλών’
Έρ’ται και χορεύ’ σο γιάνι μ’,
ατέ εγρίβωσεν απάν’ ι-μ’

Η σεβντά σ’ έν’ άψιμον,
σην καρδι͜ά μ’ φέρ’ κάψιμον
Με το νερόν ’κι νεβζήν’
τ’ άψιμον ατέ ντ’ αφτύν’

Λελεύω σε, κορτσόπον,
έμπα απέσ’ σ’ εγκαλιόπο μ’
Τα σαρία τα μαλλία σ’
πλέκω, θέκ’ ατα σ’ ωμία σ’

Η σεβντά σ’ έν’ άψιμον,
σην καρδι͜ά μ’ φέρ’ κάψιμον
Με το νερόν ’κι νεβζήν’
τ’ άψιμον ατέ ντ’ αφτύν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατααυτά
ατέαυτή
αφήντςαφήνεις
αφτύν’ανάβω/ει
άψιμονφωτιά
γιάνιπλάι, πλευρόyan
έβγαβγες (προστ.)
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγρίβωσενπροσκολλήθηκε
έμπαμπες (προστ.)
εμπαίν’μπαίνει
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
έρχουμαιέρχομαι
θέκ’θέτω/ει, τοποθετώ/εί, βάζω/ει
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
κρύοςκρύο, ψύχος
λελεύωχαίρομαι
μαχαλάγειτονιάmahalle/maḥalle
νεβζήν’σβήνω/ει κτ
οτάδωμάτιοoda
παλαλών’τρελαίνει
περ’μένωπεριμένω
σαρίαξανθά, κίτριναsarı
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τέρενκοίταξε (προστ.)
φέρ’φέρνω/ει
χορεύ’χορεύω/ει
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr