Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σα ταβέρνας λάσκουμαι

Η μάναΗ μάνα

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης, Σάββας Ζαπουνίδης


Σα ταβέρνας λάσκουμαι,
πίνω και μέθω
Άλλεν αγκαλιάσκουμαι
κι εσέν αροθυμώ

Τρανόν ο πόνον, νε πουλί μ’,
καλλίον ν’ αποθάνεις!
Άλλο κορτσόπον ν’ αγαπάς
κι άλλεν να έ͜εις σο γιάνι σ’

Σίτι͜α πίνω το ρακί μ’,
σίτι͜α τραγωδώ,
έρχεσαι εσύ σο νου μ’
και μοιρολογώ

Τρανόν ο πόνον, νε πουλί μ’,
καλλίον ν’ αποθάνεις!
Άλλο κορτσόπον ν’ αγαπάς
κι άλλεν να έ͜εις σο γιάνι σ’

Για τ’ εμέν τον έρημον
ήλιος ’κι φωτάζ’
Σο ψ̌όπο μ’ έχω γεράν
κι όλον αίμαν στάζ’

Τρανόν ο πόνον, νε πουλί μ’,
καλλίον ν’ αποθάνεις!
Άλλο κορτσόπον ν’ αγαπάς
κι άλλεν να έ͜εις σο γιάνι σ’

Σα δεντρά τα πουλόπα
άλλο ’κι πετούν
Ας σον πόνο μ’ εγροικούν
και ’κι κελαηδούν

Τρανόν ο πόνον, νε πουλί μ’,
καλλίον ν’ αποθάνεις!
Άλλο κορτσόπον ν’ αγαπάς
κι άλλεν να έ͜εις σο γιάνι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλιάσκουμαιαγκαλιάζω, εναγκαλίζομαι
άλλενάλλη
αροθυμώνοσταλγώ
γεράνπληγή, τραύμα yara
γιάνιπλάι, πλευρό yan
έ͜ειςέχεις
εγροικούνκαταλαβαίνουν
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
πουλόπαπουλάκια
ρακίαλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τραγωδώτραγουδάω
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr