Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ασ’ τ’ έφυες εσύ κιάν’

Η μάναΗ μάνα

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης, Σάββας Ζαπουνίδης


Ασ’ τ’ έφυες εσύ κιάν’,
τα χρόνια μ’ ένταν χαράμ’
Το αίμα μ’ έντον νερόν
και τ’ ομματόπα μ’ θολών’ν’

Σ’κώσον, πουλόπο μ’, το χ̌έρ’,
κάρφα σην ψ̌η μ’ το μαχ̌αίρ’
Αφού εμένα ’κι νουνί͜εις
το ταφόπο μου θ’ ανοί͜εις

Πόσον αγαπώ σε εξέρτς,
για πέει με, άλλον ντό θέλτς;
Πέει με ντό εποίκα σε
και το ψ̌όπο μ’ θέλτς να παίρτς;

Για τ’ εσέν δίγω την ψ̌η μ’,
νούντσον με κι εσύ, πουλί μ’
Έλα ας ’ίνουμες ζευγάρ’,
μ’ ευτάς την καρδι͜ά μ’ λιθάρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοί͜ειςανοίγεις
ασ’από
δίγωδίνω
έντανέγιναν
έντονέγινε
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
έφυεςέφυγες
θέλτςθέλεις
’ίνουμεςγινόμαστε
κάρφακάρφωσε (προστ.)
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
νούντσονσκέψου (προστ.)
ομματόπαματάκια
παίρτςπαίρνεις
πέειπες (προστ.)
πουλόποπουλάκι
σ’κώσονσήκωσε (προστ.)
ταφόποτάφος (υποκορ.)
χ̌έρ’χέρι
χαράμ’χαράμι, κάτι που δεν έχει τελικά όφελος ή αποτέλεσμα haram/ḥarām
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr