Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απόψ’ και σα μεσάνυχτα

Η μάναΗ μάνα

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης, Σάββας Ζαπουνίδης


Απόψ’ και σα μεσάνυχτα
ο ουρανόν ’ταράεν
Τα λίβι͜α εκατήβανε,
τ’ αρνόπο μ’ εχπαράεν

Θεέ μ’, Εσέν παρακαλώ,
τάζω σην Παναΐαν
Ακ’σέστεν το παράπονο μ’
τ’ αρνόπο μ’ δώστεν υείαν

Αρνόπο μ’, πώς εέντονε
και -ν- έχασες την υεία σ’;
Πώς έντονε κι εφώλεψεν
ο φόβον σην καρδία σ’

Έλα, ημέρα μ’, για να παίρτς
τον φόβον ας σην ψ̌ην ατ’ς
Εσύ πα, ήλε μ’, φώταξον
ας γελά το κατσίν ατ’ς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακ’σέστενακούστε (προστ.)
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατ’ςαυτής, της
εέντονεέγινε
έντονεέγινε
εχπαράεν(αμτβ) τρόμαξε, ξαφνιάστηκε
κατσίνπρόσωπο, μέτωπο
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρτςπαίρνεις
’ταράεν(εταράεν) ταράχθηκε, ανακατεύτηκε, μπερδεύτηκε, αναμίχθηκε
υείαυγεία
υείανυγεία
φώταξονφώτισε (προστ.)
ψ̌ηνψυχή
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται να λέει πιθ. εκ παραδρομής «εκατέβανε»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr