Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσέν έκλαψα

Η μάναΗ μάνα

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης, Σάββας Ζαπουνίδης


Για τ’ εσέν έκλαψα,
πουλί μ’, ’πόνεσα
Για τ’ εσέν ση ζωή μ’
ξάι ’κ’ εγέλασα

Έλα, κλώστ’ σ’ εμέν
και -ν- αν έ͜εις Θεόν!
Έλα φέρον το βοτάν’
την ψ̌η μ’ να λαρών’

Τη νύχταν σο κρεβάτ’
κλαίω ους να μερών’
Τα δάκρυ͜α ας σ’ ομμάτι͜α μ’
τρέχ’νε άμον νερόν

Έλα, κλώστ’ σ’ εμέν
και -ν- αν έ͜εις Θεόν!
Έλα φέρον το βοτάν’
την ψ̌η μ’ να λαρών’

Για τ’ εσέν ντ’ έχασα
πόσον έκλαψα!
Για τ’ εσέν σον Θεόν
την ψ̌η μ’ έταξα

Έλα, κλώστ’ σ’ εμέν
και -ν- αν έ͜εις Θεόν!
Έλα φέρον το βοτάν’
την ψ̌η μ’ να λαρών’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
έ͜ειςέχεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
ουςως, μέχρι
τρέχ’νετρέχουν
φέρονφέρε (προστ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr