Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αγαπώ σε, νε κορτσόπον

Η μάναΗ μάνα

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης, Σάββας Ζαπουνίδης


Ας σον πόνο μ’ ’κ’ εγροικάς
για τ’ ατό κατηγοράς με
Λες με «άλλεν αγαπάς
κι ας σο γιάνι μ’ να πας χάσαι»

Αγαπώ σε, νε κορτσόπον,
άλλο ντό να λέγω σε;
Και την ψ̌η μ’ να ψαλαφάς με,
ατό πα θα δίγω σε

«Γιατί πίνω και μεθώ
και τα νύχτας ’κι κοιμούμαι»,
ερωτάς με και εγώ
τ’ αρνόπο μ’ να κλαίει θυμούμαι

Αγαπώ σε, νε κορτσόπον,
άλλο ντό να λέγω σε;
Και την ψ̌η μ’ να ψαλαφάς με,
ατό πα θα δίγω σε

Κατηγόρα με κι εσύ
χωρίς να εξέρτς τον πόνο μ’
Εχωρίγα ας σον παιδί μ’
για τ’ εσόν την χάρην μόνο

Αγαπώ σε, νε κορτσόπον,
άλλο ντό να λέγω σε;
Και την ψ̌η μ’ να ψαλαφάς με,
ατό πα θα δίγω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλενάλλη
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γιάνιπλάι, πλευρό yan
δίγωδίνω
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
ερωτάςρωτάς
εσόνδικός/ή/ό σου
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
κορτσόπονκοριτσάκι
παπάλι, επίσης, ακόμα
χάσαιχάνεσαι
ψαλαφάςζητάς, αιτείσαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr