Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ορταρόπα τ’ς αρνομάλλι͜α

Σαντέτ’κα Νο2Σαντέτ’κα Νο2

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Σταύρος Σαββίδης


Τα χτήνι͜α εξέβαν’ σον παρχάρ’,
θ’ αλμέει η παρχαρέτ’σσα
Λελεύω, ποδεδίζ’ ατεν,
ατέ έτον Σαντέτ’σσα

Τ’ ορταρόπα τ’ς αρνομάλλι͜α,
πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤τα
ας σ’ όλι͜α τα πεγάδι͜α

Πουλί μ’, τα ζα ντ’ ερίαζες
τ’ έναν ακούει «Στεφάνα»
Μίαν κι άλλο ας εφίλνα σε
κι ύστερα ας επεθάνα

Η ζουπούνα τ’ς έχ̌’ πλουμία,
πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤τα
ας ση Σαντάς τ’ ορμία

Αρνί μ’, τα ζα ντ’ ερίαζες
το έναν εκυλίεν
Ας σα δύο τα τσ̌αμόπα σ’
τ’ έναν επετυλίεν
 
Τ’ ορταρόπα τ’ς αρνομάλλι͜α,
πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤τα
ας σ’ όλι͜α τα πεγάδι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλμέειαρμέγει
ατέαυτή
ατεναυτήν
εκυλίενκύλησε, κυλίστηκε
επεθάναπέθαινα
επετυλίενξετυλίχθηκε
ερίαζεςπρόσεχες, φυλούσες, επέβλεπες
έτονήταν
έχ̌’έχει
ζαζώα
ζουπούναμακρύ μανικωτό φόρεμα χωρίς ραφή στους ώμουςζιπούνι(ν)<zipon (βενετ.)
λελεύωχαίρομαι
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
ορμίαρυάκια, ρεματιές
ορταρόπαμάλλινες κάλτσες (υποκορ.)ἀορτήρ
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
παρχαρέτ’σσαη γυναίκα που είναι επιφορτισμένη με τις δουλειές του παρχαριού (ορεινού τόπου θερινής βοσκής)
πεγάδι͜αβρύσες
πλουμίακεντητά ή ζωγραφιστά διακοσμητικά σχέδιαpluma
φέρ’φέρνω/ει
χτήνι͜ααγελάδες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr