Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ορταρόπα τ’ς αρνομάλλι͜α

Σαντέτ’κα Νο2

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Σταύρος Σαββίδης


Τα χτήνι͜α εξέβαν σον παρχάρ’,
θ’ αλμέει η παρχαρέτ’σσα
Λελεύω, ποδεδίζ’ ατεν,
ατέ έτον Σαντέτ’σσα

Τ’ ορταρόπα τ’ς αρνομάλλι͜α,
πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤τα
ας σ’ όλι͜α τα πεγάδι͜α

Πουλί μ’, τα ζα ντ’ ερίαζες
τ’ έναν ακούει «Στεφάνα»
Μίαν κι άλλο ας εφίλ’να σε
κι ύστερα ας επεθάνα

Η ζουπούνα τ’ς έχ̌’ πλουμία,
πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤τα
ας ση Σαντάς τ’ ορμία

Αρνί μ’, τα ζα ντ’ ερίαζες
το έναν εκυλίεν
Ας σα δύο τα τσαμόπα σ’
τ’ έναν επετυλίεν
 
Τ’ ορταρόπα τ’ς αρνομάλλι͜α,
πάει φέρ’ νερόν και πλύν’ α̤τα
ας σ’ όλι͜α τα πεγάδι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλμέειαρμέγει
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατέαυτή
ατεναυτήν
εκυλίενκύλησε, κυλίστηκε
εξέβανβγήκαν
επεθάναπέθαινα
επετυλίενξετυλίχθηκε
ερίαζεςπρόσεχες, φυλούσες, επέβλεπες
έτονήταν
εφίλ’ναφιλούσα
έχ̌’έχει
ζαζώα
ζουπούναμακρύ μανικωτό φόρεμα χωρίς ραφή στους ώμους ζιπούνι(ν)<zipon (βενετ.)
λελεύωχαίρομαι
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
ορμίαρυάκια, ρεματιές
ορταρόπαμάλλινες κάλτσες (υποκορ.) ἀορτήρ
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
παρχαρέτ’σσαη γυναίκα που είναι επιφορτισμένη με τις δουλειές του παρχαριού (ορεινού τόπου θερινής βοσκής)
πεγάδι͜αβρύσες
πλουμίακεντητά ή ζωγραφιστά διακοσμητικά σχέδια, μτφ. στολίδιa pluma
πλύν’πλένω/ει
ποδεδίζ’(ενεργ. και μέση) χαίρομαι/εσαι, απολαμβάνω/ει, προσκυνώ/άει από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τσαμόπαπλεξουδίτσες
φέρ’φέρνω/ει
χτήνι͜ααγελάδες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr