Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα

Σαντέτ’κα Νο2

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Σταύρος Σαββίδης


Νυφόπον είσαι -ν- έμορφον,
λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα
Νόστιμον είσαι, πουλί μ’!
Πώς κοιμάσαι μαναχέσσα;
Το μερακλίν το τέρεμα σ’,
λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα,
θα σύρ’ και παιρ’ τ’ αχούλι μ’!
Πώς κοιμάσαι μαναχέσσα;

Λεγνή μ’, λεγνέσσα μ’,
πώς κείσαι μαναχέσσα;
Τσ̌ούζω σε και πονώ σε, γιαρ
ντο είσαι -ν- ορφανέσσα

Εσύ είσαι τ’ εμόν τ’ αρνίν,
λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα,
και το παντοτινόν-ι!
Πώς κοιμάσαι μαναχέσσα;
Τράνυνον και θα παίρω σε,
λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα
Είσαι ακόμαν μικρόν-ι!
Πώς κοιμάσαι μαναχέσσα;

Λεγνή μ’, λεγνέσσα μ’,
πώς κείσαι μαναχέσσα;
Τσ̌ούζω σε και πονώ σε, γιαρ
ντο είσαι -ν- ορφανέσσα

Το πόι σ’ λεγνόν κι έμορφον,
λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα
Τ’ ομμάτι͜α σ’ άμον βόλι͜α!
Πώς κοιμάσαι μαναχέσσα;
Εχόρτασες φιλέματα,
λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα,
οφέτος πόλλα̤ πόλλα̤!
Πώς κοιμάσαι μαναχέσσα;

Λεγνή μ’, λεγνή μ’, λεγνέσσα μ’,
πώς κείσαι μαναχέσσα;
Τσ̌ούζω σε και πονώ σε, γιαρ
ντο είσαι -ν- ορφανέσσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
λεγνέσσαλιγνή, λιπόσαρκη
λεγνήλιγνή, λιπόσαρκη
λεγνόνλιγνό, λεπτό
μαναχέσσαμονάχη
μερακλίνμερακλίδικο
νυφόποννυφούλα
ομμάτι͜αμάτια
ορφανέσσαορφανή
οφέτοςφέτος
παίρωπαίρνω
πόιύψος, μπόι boy
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρεμαβλέμμα
τράνυνονμεγάλωσε (προστ.)
τσ̌ούζωλυπάμαι, συμπονώ σίζω
φιλέματαφιλιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr