Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Σ’ όνερο μ’

Σ’ όνερο μ’Σ’ όνερο μ’

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Χωλόπουλος

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Χωλόπουλος


Βοτρύδι͜α είν’ τα χ̌ειλόπα σ’
γλυκέα άμον μέλι͜α
ντ’ ευτάνε τη καρδίας ι-μ’
και σείουν τα τεμέλι͜α

Σ’ όνερο μ’ όντες έρχ̌εσαι
το βράδον ντο κοιμούμαι
’κι θέλω, αρνί μ’, να εγνεφώ
και χάνω σε όντες σ’κούμαι

Τον πρόσωπο μ’ ’κι νίφτ’ ατο
όντες γλυκοφιλείς με
Μη χάν’ τη νοστιμάδαν ατ’
το φίλεμαν ντο δί’ς με

Σ’ όνερο μ’ όντες έρχ̌εσαι
το βράδον ντο κοιμούμαι
’κι θέλω, αρνί μ’, να εγνεφώ
και χάνω σε όντες σ’κούμαι

Είσαι ο ήλιον σην ζωή μ’
τ’ ανάσμας ι-μ’ η αέρα
Εβγαίντς φωτά͜εις το ψ̌όπο μου
κι ευτάς γλυκύν τη μέρα μ’

Σ’ όνερο μ’ όντες έρχ̌εσαι
το βράδον ντο κοιμούμαι
’κι θέλω, αρνί μ’, να εγνεφώ
και χάνω σε όντες σ’κούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
βοτρύδι͜ατσαμπιά
βράδονβράδυ
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
γλυκύνγλυκιά/ό
δί’ςδίνεις
εβγαίντςβγαίνεις
εγνεφώξυπνώ
είν’είναι (για πληθ.)
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
νίφτ’νίψου, πλύσου (προστ.)
όνεροόνειρο
όντεςόταν
σείουνσείονται
σ’κούμαισηκώνομαι
φίλεμανφιλί
φωτά͜ειςφωτίζεις, λάμπεις
χ̌ειλόπαχειλάκια
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr