Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αηλί εμέν

Ο Σιμούλτς κι ο Πόλιον

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Ν’ αηλί εμέν τον ορφανόν,
ας είχα είναν μάναν
Και ν’ επλύνεν τα λώματα μ’
κι άλλο ’κ’ εφόρ’να μαύρα

Μάνα μ’, ας σα παιδία σου
εγώ είμαι το χαμένον
Παρέμ’ σον Άδ’ καλύτερα,
ας έμ’νε αποθαμένον

Εγώ είμαι εκείνο το πουλίν
το παραπονεμένον,
ντο κελαηδεί σο χάραμαν
σα δέντρα απέσ’ κρυμμένον

Ελάστα κι επορπάτεσα
χωρία, μεμλεκέτι͜α
Πουθέν ’κ’ εύρα έναν άνθρωπον
να έχ̌’ τ’ εμά τα τέρτι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απέσ’μέσα
αποθαμένονπεθαμένος/ο
είνανέναν, μία
ελάσταπεριφέρθηκα, τριγύρισα, περιπλανήθηκα ἀλάομαι/ηλάσκω
εμάδικά μου
έμ’νεήμουν
επορπάτεσαπερπάτησα
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
εφόρ’ναφορούσα
έχ̌’έχει
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
λώματαρούχα λῶμα/λωμάτιον
μεμλεκέτι͜αη επικράτεια memleket
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παιδίαπαιδιά
παρέμ’τουλάχιστον, σε κάθε περίπτωση, μόνο μη bari/bārī + μη
πουθένπουθενά
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr