Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ’ όρωμα μ’ η Παναΐα

Σ’ όρωμα μ’ η ΠαναΐαΣ’ όρωμα μ’ η Παναΐα

Στιχουργοί: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Σ’ όρωμα μ’ η Παναΐα
τη στράταν εθε δεκνύζ’
Ατό ντο πάει σον Πόντον
σ’ ατεινές το μοναστήρ’

Ε! Σουμελά Παναΐα,
σ̌κέπη σ’ εσόν τον λαόν
Και σο όνομα σ’ έχτισαμε
το μοναστήρ’ τ’ εσόν

Φωτάζ’ λέει με έναν καντήλαν
ασ’ απάν’ το παραθύρ’
Μη ανοί͜εις εσύ τ’ ομμάτι͜α σ’,
έλεπον α’ με την ψ̌ην

Ε! Σουμελά Παναΐα,
σ̌κέπη σ’ εσόν τον λαόν
Και σο όνομα σ’ έχτισαμε
το μοναστήρ’ τ’ εσόν

Εδέκαν ατα φωτίαν
κι εγώ κλαίω με καρδίαν
Ὰμα ’κ’ επορούν να χάν’νε
ατείν’ τ’ εσόν την ευλογίαν

Ε! Σουμελά Παναΐα,
σ̌κέπη σ’ εσόν τον λαόν
Και σο όνομα σ’ έχτισαμε
το μοναστήρ’ τ’ εσόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ὰμααλλά ama/ammā
ανοί͜ειςανοίγεις
απάν’πάνω
ασ’από
ατααυτά
ατείν’αυτοί
ατεινέςαυτηνής
δεκνύζ’δείχνει
εδέκανέδωσαν
εθετου/της
έλεπονδες
επορούνμπορούν
εσόνδικός/ή/ό σου
’κ’δεν ουκί<οὐχί
ομμάτι͜αμάτια
όρωμαόνειρο
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει
χάν’νεχάνουν, παύουν να έχουν, διώχνουν
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr