Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οφέτος, οφέτος

ΚιμιγιάνΚιμιγιάν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Σάββας Λαζαρίδης


Αρνί μ’, παρακάλ’ τον Θεόν
να δί’ ’με -ν- και κερδίζω
Έρχουμαι και το καλοκαίρ’
[Οφέτος, οφέτος]
κι εσέν χαρεντερίζω

Πήγα σην ξενιτείαν
Πήγα σην ξενιτείαν
Αποχωρίγα εγώ τ’ αρνί μ’,
τα τρία τα παιδία μ’

Τη ξενιτείας τα στράτας 
τα βρεχ̌ία ’κι πλύν’νε
Πλύν’ α̤τα οι ξενιτεμέν’
[Οφέτος, οφέτος]
με τα δάκρυ͜α ντο ’κχ̌ύν’νε

Πήγα σην ξενιτείαν
Πήγα σην ξενιτείαν
Αποχωρίγα εγώ τ’ αρνί μ’,
τα τρία τα παιδία μ’

Αηλί που ξενιτεύκεται,
αηλί που ξενιτεύει!
Αηλί π’ αποχωρίεται
[Οφέτος, οφέτος]
κι αν θέλτς ας βασιλεύει

Πήγα σην ξενιτείαν
Πήγα σην ξενιτείαν
Αποχωρίγα εγώ τ’ αρνί μ’,
τα τρία τα παιδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αποχωρίγααποχωρίστηκα
αποχωρίεταιαποχωρίζεται
βρεχ̌ίαβροχές
δί’δίνει
έρχουμαιέρχομαι
θέλτςθέλεις
’κιδεν ουκί<οὐχί
’κχ̌ύν’νεχύνουν
ξενιτεύκεταιξενιτεύεται
οφέτοςφέτος
παιδίαπαιδιά
παρακάλ’παρακάλεσε (προστ.)
πλύν’πλένω/ει
πλύν’νεπλένουν
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr