Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η φαμελία

Ποντία μάναΠοντία μάνα

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Θεόδωρος Βεροιώτης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Σταυρούλα Στεφανίδου


’Τοπλαεύτεν η φαμελία
και το τραπέζ’ εστρώθεν
Συρόν, γιοφκάδες, καβουρμάν
ασ’ όλια εγομώθεν

Και σ’ έναν άκραν μερτικόν
για το ξενιτεμένον
κρατεί η μάνα για να τρώει
[αχ!] το παραστρατεμένον

Έπαν’ ρακίν, έπαν’ κρασίν
και ’ς σο τραπέζ’ ’κι σ’κούνταν
Είπανε τ’ εκεινέτερα
και ήντα̤ν άλλο θυμούνταν

Και σ’ έναν άκραν το φαΐν
για το ξενιτεμένον
κρατεί η μάνα για να τρώει
[αχ!] το παραστρατεμένον

Εμέρωσεν κι εδέβαν πλάν
τη μάνας τα παιδία
Εφίλεσαν κι εδέκανε
τη μάναν χ̌ίλια ευχ̌ία

Και το φαΐν εκρύωσεν
για το ξενιτεμένον
Ποίος εξέρ’ αν έφαεν
[αχ!] το παραστρατεμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
ασ’από
εγομώθενγέμισε
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εκεινέτεραεκείνων
εμέρωσενξημέρωσε
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
ευχ̌ίαευχές
έφαενέφαγε
εφίλεσανφίλησαν
ήντα̤νοτιδήποτε
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
όλιαόλα
παιδίαπαιδιά
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
’ς(ας) από
σ’κούντανσηκώνονται
φαμελίαοικογένεια, φαμίλια famiglia

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr